ÅSIKT

Vi hatar båda knarket – vill du hjälpa mig?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Kommunalrådet svarar Elisabet som inte längre känner sig trygg i Botkyrka

Elisabet, du och dina barn är viktiga för Botkyrka. Våra utmaningar är gemensamma och ska därför tacklas tillsammans, skriver kommunalrådet Ebba Östlin.

Hej Elisabet,

Jag vet att du heter något annat, men jag vill tacka dig för att du lyfter en viktig fråga i vår kommun, nämligen den om trygghet och delaktighet. Jag beklagar att du inte känner dig trygg i Botkyrka och att du funderar på att flytta. Jag har bott i Botkyrka i 13 år och uppskattar verkligen all den positiva kraft som finns här. Men självklart ska jag inte sticka under stol med att vi också har våra utmaningar som du lyfter upp så klokt.

Elisabet, jag är också mamma, jag vill precis som dig att mina barn växer upp i trygghet. Det är vi som vuxna skyldiga att ge våra barn. Tillsammans måste vi verka för det med alla medel. Du skriver att du hatar knarkhandeln, det gör jag också!

Jag hatar vad knarket gör med våra barn, det är ett stort samhällsproblem, inte bara i Botkyrka utan i hela Stockholm. Även innerstadsskolorna har länge haft större problem med droger vilket uppmärksammas ibland i media, narkotika ska självklart bekämpas överallt. Jag har tilltro till vår gemensamma kraft för att bryta negativa spiraler och den måste genomsyra arbetet på flera plan; inom barnomsorg, i skolan och på arbetsmarknaden.  

Låt mig få berätta lite om våra satsningar i Alby. Det finns en samordning med flera aktörer såsom föreningar, företag, polis och kommun i området. Även civilsamhället finns med i det trygghetsskapande arbetet och vi har gärna kontakt med enskilda personer i civilsamhället, som dig, för att utveckla vårt arbete. Medborgarundersökningar vi gör visar glädjande att känslan av både trygghet och att kunna påverka ökat stadigt i Alby senaste åren.

Elisabet, har du eller dina söner besökt Albys Hjärta? Det är en central samlingsplats för Alby och hela Botkyrka. Albys hjärta rymmer både en fritidsklubb, en fritidsgård och verksamhet för unga vuxna. Ett sätt att stötta hela civilsamhället i stadsdelen och samtidigt skapa positiva möten över generationsgränser, samlingslokalerna har även föreningslivet och andra vuxna nätverk tillgång till.

Har du sett planerna för utvecklingen av Tingstorget, där drygt 600 bostadsrätter ska byggas och kommersiella verksamheter utökas? Den satsningen kommer skapa ett mycket mer trivsamt torg på än idag mindre trevlig plats utanför tunnelbanan.

Vidare vill jag berätta för dig att Botkyrka kvinnoverksamhet har startat en ”killjour”. Vi har även Xcons som nattvandrar på kvällstid och är trygghetsvärdar i biblioteken. De vuxnas närvaro ute i gator och torg är viktigt för trygghet och stöd till våra unga. Därför startas även en grupp av kvinnor som ska vara ute som extra stöd för ungdomar i Alby.

Det finns andra exempel på de goda krafterna i vår kommun – de är oerhört viktiga för ett tryggt Botkyrka. Sen vet jag att skolresultat är bästa sättet för våra barn att få en bra start och kunna utvecklas. Därför är jag glad att skolans hårda arbete ger resultat och att resultaten ökar i Alby. Jag hör gärna mer av dina tankar och idéer om hur Botkyrka och Alby kan bli en ännu bättre plats att leva på. För även om utvecklingen går åt rätt håll, så är vi inte klara.

Elisabet, du och dina barn är viktiga för Botkyrka. Våra utmaningar är gemensamma och ska därför tacklas tillsammans. Jag hoppas att du och fler är aktiva i utvecklingen av Botkyrka. Tveka inte att höra av er, eller bli aktiv i politiken, för det är tillsammans som vi utvecklar Botkyrka. Det vore värdefullt för mig att ta del av dina synpunkter personligen på hur vi kan bli bättre på att fånga upp viktiga röster som dig. Hoppas att vi ses och att jag då lär känna dig.

Med vänliga hälsningar,

Ebba Östlin

Kommunstyrelsens ordförande (S) Botkyrka

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Botkyrka

Narkotika