ÅSIKT

Sex av tio yrkeslärare funderar på att sluta

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Lärarnas Riksförbund: Vi måste höja statusen och kvaliteten på gymnasieutbildningarna

Foto: Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

DEBATT. Den svenska gymnasieskolan står inför en stor utmaning: att höja statusen och kvaliteten på yrkesutbildningen. Bristen på lärare i yrkesämnen är alarmerande liksom elevavhoppen. I dag presenterar Lärarnas Riksförbund nya oroväckande siffror. 60 procent av lärarna överväger att lämna yrket.

Under Yrkes-SM som pågår i Malmö just nu kommer hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar mätas mot varandra inom olika yrken. Här finns ett enormt engagemang och kunskaper i världsklass.

Men hur ska vi få fler ungdomar på yrkesprogrammen att trivas och utvecklas till skickliga yrkesutövare?

Stora förändringar behövs. I en undersökning bland 500 yrkeslärare har över 60 procent av lärarna någon gång under de tre senaste åren övervägt att lämna läraryrket. De främsta anledningarna är missnöjet med lön och arbetsvillkor men också bristen på kompetensutveckling.

Eleverna får inte de stöd de har rätt till. Nästan 40 procent av lärarna anser att elever i behov av särskilt stöd inte får åtgärder som är anpassade så att eleven ges goda förutsättningar att slutföra sin utbildning. Mer än varannan lärare har inte möjlighet att anpassa sin undervisning efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Om inte undervisningen vänder sig till dig, där du är – ja, då krymper glädjen och motivationen för studierna. Det är ganska självklart samband egentligen. Det är angeläget att lärarna ges tid och reella förutsättningar för att driva högkvalitativ undervisning.

Yrkesutbildningarnas kvalitet är av stor betydelse, för programmens attraktivitet och för framtida arbetsgivare. Många branscher förändras i snabb takt. Att yrkeslärarna får möjlighet till kontinuerlig fortbildning och uppdatering av kunskaper och färdigheter är en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i utbildningen. Staten tillsammans med branscherna och huvudmännen måste garantera lärarnas löpande fortbildning om programmen ska bli mer attraktiva.

Många är obehöriga inom yrkeslärarkåren. För att få upp kvaliteten måste det finnas utbildade och behöriga yrkeslärare. Vi menar att det är dags att införa kravet på lärarlegitimation också för yrkeslärare. För att lyfta yrkesgruppens status är det också viktigt att yrkeslärarna i större omfattning tilldelas karriärtjänster.

De administrativa- och andra kringuppgifterna tar alltför mycket av lärarnas tid. Därför kräver Lärarnas Riksförbund en statlig satsning på lärarassistenter. Lärarna måste få kunna fokusera på sitt huvuduppdrag- att undervisa.

Det är dags att inse att studiemotivation kommer från att ha engagerade och kunniga ämneslärare. Det finns inte några genvägar. Lärarnas förutsättningar måste bli betydligt bättre.

Bo Jansson

Ordförande i Lärarnas Riksförbund

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.