ÅSIKT

Barn behöver skydd – även före födseln

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Ohlsson och Wikström borde respektera rätten till liv

I en replik på vår artikel erkänner Birgitta Ohlsson och Cecilia Wikström att EU:s medborgarinitiativ är ett viktigt verktyg för att stärka EU:s demokrati och legitimitet. Samtidigt arbetar de båda aktivt med att motarbeta medborgarinitaitivet ”En av oss”, som nu har samlat in över 1,5 miljoner namnunderskrifter.

De påpekar med rätta i sin artikel att EU inte ska besluta om abortfrågan. Abort är inte inom EU:s kompetens, utan endast inom medlemsstaternas. Samtidigt går Wikström upp i falsett och ropar ”skandalöst” när Europaparlamentet den 22 oktober beslutade att återremittera en mycket kontroversiell rapport om ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter” till utskottet. Den så kallade Estrelarapporten handlar bland annat om abort och inskränkning av rätten till liv, den förespråkar integritetskränkande sexualundervisning för mycket små barn samt en begränsning av samvetsfrihet, som är en mänsklig rättighet.

Wikströms och Ohlssons tonläge blir alltmer aggressivt. Varför är de så fientligt inställda till livet? Är inte människoliv värda att skydda? Europaparlamentariker bör respektera alla internationella konventioner och deklarationer och den EU-lagstiftningen som skyddar subsidiaritetsprincipen, samvetsfrihet, och rätten till liv.

Alla kvinnor, mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad enligt internationell rätt och konventioner om mänskliga rättigheter. Små barn behöver, på grund av sin fysiska och psykiska omognad, ett särskilt skydd och särskild omvårdnad innefattande ett lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födseln.

Enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna är människans värdighet okränkbar. Den ska respekteras och skyddas. Stadgan slår dessutom fast att envar har rätt till liv. Ingen internationell rätt kan anses etablera eller erkänna en ”rätt till abort”. Abort och utsläckande av mänskligt liv har aldrig varit och kan inte bli en mänsklig rättighet.

Det är glädjande att det nu finns en ökad medvetenhet bland ledamöter i Europaparlamentet kring den djupa problematiken med utsläckande av mänskligt liv och begränsning av samvetsfrihet i europeiska länder.

Ruth Nordström,

jurist, VD i Provita och svensk koordinator för ”En av Oss”.

Benedicta Lindberg,

generalsekreterare Respekt och svensk koordinator för ”En av Oss”.

Gunilla Gomér,

ordförande för Ja till Livet.

Helena D’Arcy,

ordförande för Respekt