ÅSIKT

Systemet borde vara öppet i dag också

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Riksdagsledamot (M): Folkhälsan hotas inte av att alkohol säljs på söndagar

Foto: Systembolaget borde vara öppet på söndagar, skriver dagens debattör.

Många jublar i år över en jul- och nyårshelg med rekordmånga röda dagar i almanackan. Med ganska få klämdagar klarar de flesta att ordna en skapligt lång ledighet över helgerna. Risken är dock stor att många kommer tillbringa sina klämdagar i kön på Systembolaget.

Sveriges alkoholpolitik är och ska vara restriktiv. Men den måste också följa med sin tid och tiden är nu inne för att under kontrollerade former möjliggöra för människor att få köpa vin, öl och starksprit alla veckans dagar.

Det övergripande målet för statliga Systembolaget är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens skadeverkningar. Detta har främst gjorts genom att begränsa tillgången till och minska efterfrågan på alkohol. Men även genom att öka kunskapen om konsekvenserna av alkoholdrickande samt erbjuda bra vård och behandling.

1999 bestämde riksdagen att Systembolaget på försök skulle få ha öppet på lördagar till klockan 15 i vissa områden i landet. Försöket med lördagsöppet skulle följas fortlöpande och utvärderas efter ett år. Utvärderingen visade att sedan försöket med lördagsöppet infördes ökade alkoholförsäljningen förvisso något mer i experimentområdet än i kontrollområdet. Forskningsrapporter visade dock att de farhågor som många hade om ökat våld i samhället om systembolagsbutikerna tilläts ha lördagsöppet inte hade förverkligats. Det hade inte blivit några större förändringar när det gäller misshandel eller andra alkoholrelaterade brott under försöksperioden.

Antalet rattfylleribrott ökade något mer i experimentområdet än i kontrollområdet - men analyserna tydde på att denna ökning förmodligen berodde på polisens riktade kontroller mot områden nära lördagsöppna butiker. Alla förändringar som skett låg inom felmarginalen. Därför föreslog regeringen för riksdagen att Systembolaget från den 1 juli 2001 skulle tillåtas att ha öppet på lördagar längst till klockan 15 i hela landet. Detta är tolv år sedan, och i dag är det knappast någon som ifrågasätter Systembolagets öppethållande på lördagar. Snarare är det frustrerade kunder som ibland tvingas att just det Systembolag man åkt till stängt klockan 14 i stället för 15, eller missat att just denna lördag råkat vara en helgdag.

Jul och nyår är helger då många dessvärre också får uppleva alkoholens baksidor. Systembolagets roll för att stävja och förebygga missbruk av alkohol kan inte nog betonas. Framför allt genom den kontrollerade försäljningen, men också genom information, stöd till alkoholforskningen och ett bra kundmöte.

Men lika lite som det för tolv år sedan innebar hot mot folkhälsan att kunna handla öl och vin på lördagen, torde det vara om samma flaskor kan inhandlas på söndagen. Inte heller är det främjande för folkhälsan att människor ägnar klämdagar åt att bunkra upp med alkohol i hemmet.

Det är inte rimligt att riksdagen fortfarande sätter gränser för vilka veckodagar Systembolaget ska få ha öppet. Jag tror faktiskt att svenska folket under fortsatt kontrollerade former är kapabla till att axla ansvaret att köpa en flaska vin till sin lördagsmiddag, likväl som till söndagssteken.

Olof Lavesson