Debatt

M behöver politiker som kan vinna val

Debattörerna: Nu krävs ett ordentligt omtag av partiets taktik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaternas svaga valresultat och tapp i opinionen kräver förnyelse, skriver Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon, Moderata Seniorer i Stockholms stad.
Moderaternas svaga valresultat och tapp i opinionen kräver förnyelse, skriver Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon, Moderata Seniorer i Stockholms stad.

DEBATT

DEBATT. När Stefan Löfven röstades bort förmodade vi, Moderata Seniorer i Stockholms stad, att det fanns en stark högermajoritet i riksdagen. Det visade sig vara en önskedröm.

I stället har vi sett en maktkamp mellan två brokiga block. På ena sidan står vänsterröran. Mot den står högerblandningen med dem som har medborgarnas intressen i främsta rummet. De väljare som önskar en kontrollerad modernisering av samhället där hushållning med skattemedel är A och O, men där partierna inte lyckas samarbetar alls.

Striden ser nu ut att vara avgjord – men den har också visat att Moderaterna inte räds att lägga fram egna förslag eller egna budgetar – och vid varje givet tillfälle försöker få igenom politiken i riksdagen.

Ingen ska längre behöva tveka om vad som är moderat politik, inte heller om partiet är berett att regera oavsett var stödet finns.

En av huvudanledningarna till det svaga moderata valresultatet var att Alliansen i opposition avstod från att försöka ta makten.

Då pekade Moderata Seniorer på att partiet återkommande borde undersöka vilka andra partier som är beredda att göra upp och stödja Moderaternas förslag. En tydlig partilinje gör det enklare att angripa samhällsproblemen och skapa de resurser som behövs för att välfärden för seniora medborgare utvecklas och förstärks.

Vi förespråkar en omfattande förnyelse av hur valberedningar och nomineringskommittéer hanterar det uppkomna läget med svaga valresultat och opinionstapp. För att lyckas krävs ett ordentligt omtag av partiets taktik efter Reinfeldts era.

Vi behöver ersätta företrädare som saknar, eller inte längre har, förmågan att vinna val. Och vi ser att det utanför en krympande krets av ja-sägande medlemmar finns många med erfarenhet, kompetens och charm att företräda moderata idéer.

Vi har arbetat hårt med politikutveckling rörande samhällsproblemen och för att få genomslag för en förändring av nomineringsprocessen, tyvärr med blygsamma resultat. Dagens svaga nätverk av moderata seniorer – som står för en allt större andel av medlemsskaran – behöver ges samma status och inflytande i partiet som Moderata Ungdomsförbundet.

Partiet behöver också hitta ett sätt att vinna tillbaka väljare som har gått till Centerpartiet, Socialdemokraterna och framför allt till Sverigedemokraterna.

En förutsättning för det är att torgföra egna budskap som går i linje med väljarnas intressen. Exemplet Staffanstorp visar hur Moderaterna med tydlig moderat politik kan lyckas ta tillbaka terräng på Sverigedemokraternas bekostnad.

Detta förutsätter dock att partiledningen fortsättningsvis hamnar rätt i direktkontakten med väljarkåren. Det går inte att, som exempelvis vid haveriet kring Nobelcentret i Stockholm, reta upp kärnväljare i perifera frågor. Även carte blanche för fortsatt jakt på stadens bilisterlär irritera.

Ulf Kristersson borde ha stått främst för att bli statsminister givet att landet nu styrs av en M- och KD-budget, baserad på den politik som Alliansen enades om före valet. Denna reformagenda är en utmärkt grund för att genomföra nödvändiga strukturreformer på riksnivå.

Den ger också stöd till arbetet med att lösa problem på lokal nivå och bidrar till att nödvändiga infrastrukturprojekt, som exempelvis Österleden kring Stockholm, kan byggas.

När nu Löfven ser ut att bli statsminister finns bevisligen en vänstermajoritet i riksdagen, som antingen står bakom honom eller inte inte röstar emot. Detta hänger samman med att många av dem som valde Centerpartiet i riksdagsvalet lutar åt vänster, en utveckling Markus Uvell utförligt beskrivit i boken ”Bakslaget” – en grupp väljare som lever höger men röstar vänster.

Vänsterröran lär få svårt att regera eftersom dess spännvidd inom den ekonomiska politiken är extrem, vilket bland annat visar sig i synen på anställningsskyddet.

Vänsterliberalerna hålls i stället ihop värderingsmässigt av identitetspolitik, viljan att isolera Sverigedemokraterna, ”öppna” gränser och obegränsade mänskliga rättigheter.

Med en vänsterregering vid makten är det Moderaternas uppgift att i opposition bygga ett nytt handlingskraftigt regeringsalternativ som kan få majoritet.

Vi Moderata seniorer i Stockholms stad ser stora möjligheter i detta. Vi vet att vi har förslag som tacklar samhällsproblemen, skapar ett mer äldrevänligt Sverige och vi vill bli en del av ett block som med kraft och förmåga både tar och behåller makten framöver.


Margareta Olgart Holmberg, ordförande, Moderata Seniorer i Stockholms stad
Peter Salomon, kommunikationsansvarig, Moderata Seniorer i Stockholms stad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

LÄS VIDARE

DEBATT. Liberalerna behöver sitta med i regeringen

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Ulf Kristersson

Moderaterna

Politik

Valet i Sverige

Centerpartiet