FP: Vi river lagen om tvångssteriliseringar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Erik Ullenhag.
Erik Ullenhag.

Att varje enskild människas egen könsidentitet ska respekteras låter som en självklarhet. Uppfattningen om könstillhörighet tillhör de mest grundläggande egenskaperna i den mänskliga identiteten. Transsexuella utsätts dock för osynliggörande, diskriminering och i många fall förakt enbart på grund av sin uppfattning om den egna könstillhörigheten eller på grund av den könsroll de väljer att leva efter.

Transsexuell är den som upplever en motsättning mellan sitt biologiska kön och uppfattningen om den egna könstillhörigheten. Ofta, men inte alltid, känner transsexuella en stark önskan att genom könskorrigerande behandling (det som i vardagstal kallas könsbyte) få den egna kroppens utseende att stämma överens med det psykiska könet.

De viktigaste bestämmelserna om könsbyte finns i en föråldrad lag från 1972 – lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall. Lagen kräver exempelvis att den som ska genomgå könsbyte måste vara ogift, något som tvingar många gifta transsexuella att skilja sig. Ett annat krav som saknar saklig grund är att patienten måste vara svensk medborgare. Dessa båda krav måste avskaffas. För att beviljas juridiskt könsbyte krävs i dagsläget även sterilisering. Ägg eller spermier får inte heller sparas. Ett omänskligt lagstadgat fortplantningsförbud – som det är hög tid att ändra på.

I många delar av Sverige är sjukvårdens resurser för transsexuella bristfällig. Vissa delar av vården för transsexuella, exempelvis den könskorrigerande kirurgin, kan centraliseras till en eller ett par platser i landet. Men i varje landsting måste finnas tillräckliga resurser för utredning och stöd till transsexuella.

I går presenterade Socialstyrelsen sin utredning om vården av transsexuella och personer med könsidentitetsstörningar. Utredningen föreslår bland annat förändringar av lagstiftningen gällande fastställande av könstillhörighet. Några av de kriterier som Socialstyrelsen föreslår ska tas bort är att individen måste vara svensk medborgare, vara ogift och vara steril. Det ska även vara tillåtet att frysa ner könsceller på samma villkor som för andra patientgrupper.

Vi välkomnar utredningens förslag och ställer oss helhjärtat bakom att tillgången till adekvat behandling av transsexuella ska garanteras inom hälso- och sjukvården i hela landet.

Folkpartiet liberalerna har sedan årtionden arbetat konsekvent för HBT-rättigheter, också när det inte varit så politiskt korrekt att engagera sig i frågorna. Vi är stolta över att ha medverkat aktivt till en könsneutral äktenskapslag, ett stärkt diskrimineringsskydd för HBT-personer och möjligheterna för homo- och bisexuella att bli adoptivföräldrar eller få tillgång till assisterad befruktning.

Nu är det dags att ta nästa steg. Alldeles för länge har föråldrad lagstiftning skapat hinder och diskriminering för transsexuella. Ur vårt perspektiv är det självklart att det är den enskilda människan som själv har rätt att definiera sin egen könsidentitet. Folkpartiet kommer därför driva på så att Socialstyrelsens förslag till lagändringar kan genomföras så snart som möjligt.

Erik Ullenhag, partisekreterare (FP)
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP) och Folkpartiet liberalernas talesperson i sociala frågor
Agneta Berliner, riksdagsledamot (FP)

Publisert: