ÅSIKT

Statschefen bör inte vara politisk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ”Jag är glad över att verklighetens folk vill ha kvar ­monarkin”, skriver debattören.
DEBATT

Med stora ord som att Sverige ska bli ”världens modernaste demokrati” och att det nu ­”blåser både demokratiska och republikanska vindar” skriver Republikanska föreningen (RepF) om varför vi borde avskaffa monarkin.

RepF:s ordförande Peter Althin är precis som jag kristdemokrat, men i denna fråga tillhör han en liten minoritet som vill ha bort monarkin. Det är kanske inte så konstigt, eftersom kristdemokrater i allmänhet delar vanligt folks uppfattning om monarkin. Vi tillhör sällan den teoretiserande elit som tar så mycket utrymme i det offentliga och vilken RepF otvivelaktigt tillhör.

Verklighetens folk glädjer sig över Victoria och Daniel och det borde du också göra, Peter. Monarkin är en viktig förbindande länk mellan alla svenskar och mellan svenskar i alla tider. Kungen är inte politiskt tillsatt utan en stabil yttersta representant för Sverige i och utom riket, och kan därför representera socialdemokrater likväl som kristdemokrater, infödda svenskar likväl som inflyttade, samtidigt som kungen är en stabil punkt i ett skiftande samhälle.

Allt detta är dock irrelevant för den lilla grupp för vilket inget är gott nog om det inte kan politiseras, om det inte är föremål för folkomröstningar och riksdagsvoteringar. Det är tråkigt att en så framträdande representant för mitt parti sällar sig till den gruppen. Monarkin är en av de frågor som sätter den diskussion om verklighetens folk som Göran Hägglund lyft i blixtbelysning. Och i denna fråga faller Peter definitivt inte in på verklighetens folks sida.

Monarkin är en sammanbindande länk över tid. Att det faktum att Sverige har en icke-politisk monark som yttersta representant för staten Sverige, i motsats till en representant för regeringen Reinfeldt, skulle göra Sverige mindre demokratiskt är ett rent skrattretande påstående.

Den politiska besluts- och lagstiftningsmakten ligger hos de folkvalda, men allt i livet och samhället måste inte vara föremål för folkval var fjärde år. Liksom jag är glad att min läkare inte är tillsatt för att han tillhör ett visst parti så är jag tacksam att vi har en yttersta representant för vårt samhälle som kan representera mig och alla svenskar såväl när jag stödjer den politiska majoriteten som när jag vill avsätta den.

Därför stödjer jag som kristdemokrat monarkin. Jag är glad över att verklighetens folk vill ha kvar monarkin, och det hade naturligtvis varit positivt om en hög representant för det parti som vill företräda dessa inte samtidigt kämpade för att mot dessas vilja riva ner vårt statsskick.

Det är bara att beklaga att Peter Althin hellre sällar sig till gruppen socialister och liberaler som med abstrakta principer vill riva ner det som fungerar väl, än till oss som hellre bekämpar verkliga problem i samhället, som brottsligheten och familjers bristande makt över sina egna liv.

Charlie Weimers

Förbundsordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle