SD motverkar brottsbekämpning

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M-ledamot i justitieutskottet: SD röstar emot viktiga förslag i kampen mot brottsligheten i Europa

Efter tre sammanträden med riksdagens justitieutskott börjar en bild av Sverigedemokraterna att träda fram.

Det som är mest tydligt är att de slagit in på en väg som innebär att man är emot EU-samarbetet mot grov gränsöverskridande brottslighet. Ett samarbete som är oerhört viktigt i kampen mot människohandel, narkotikasmuggling och illegala vapentransporter.

Hittills har SD bland annat anmält avvikande mening i ärenden kring misstänktas rätt till information om sina rättigheter. Inget dussinärende direkt. Det rör centrala rättigheter i en rättsstat, nämligen misstänktas rätt till information om sina rättigheter och om vad de anklagas för. Vi är nu på väg mot minimigarantier inom EU tack vare svenskt ledarskap under vårt ordförandeskap. Bra, kan man tycka. Men det instämmer tydligen inte SD i.

Vid samma sammanträde motsatte sig även SD regeringens stöd till EU:s nya PNR-paket. Hanteringen av PNR (flygpassageraruppgifter) är inte okomplicerad och förutsätter garantier för en rättssäker hantering. Dessutom är PNR ett mycket viktigt verktyg mot grov brottslighet. Upp till 90 procent av alla narkotikabeslag som görs i tullfiltret på Arlanda är resultatet av att man utifrån PNR-uppgifter kunnat avgöra vilken resenär som bör kontrolleras. PNR-uppgifter har använts i många länder i över 60 år för att bekämpa grov brottslighet.

SD hann även med att vara emot ett initiativ från EU när det gällde att införa administrativa förenklingar för värdetransporter av Euro till att gälla även länder på väg in i samarbetet. Även om man inte tycker om den gemensamma valutan så är det svårt att förstå hur någon kan vara emot att ta bort administrativa merkostnader för företag.

Detta är bara tre exempel på hur SD agerat i Justitieutskottet hittills. Alla tre visar tydligt hur SD, som säger sig ha kampen mot brottsligheten som en av sina viktigaste frågor, agerar i helt motsatt riktning. Förutom att detta självklart är anmärkningsvärt i sak visar det också vilket i grunden omoget och populistiskt parti SD är. När partiet tvingas lämna slagorden, torgmötena och flygbladen bakom sig och ta ställning till komplexa sakfrågor så kommer verkligheten i kapp dem. Då visar sig oförmågan att ta ansvar tydligare än någonsin.

Krister Hammarbergh
Riksdagsman och ledamot i justitieutskottet (M)

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Politik