Hen är här för att stanna

avAnders Thoresson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ful är en tidskrift som skriver hen istället för hon och han. Vi har som enda svenska tidskrift valt att använda oss av ett könsneutralt pronomen och det har vi gjort för att vi tycker att dom svenska könsspecifika pronomen som används, det vill säga han och hon, är otillräckliga. Dom begränsar oss till att tro på den så kallade tvåkönsmodellen, det vill säga ”sanningen” om att alla människor är indelade i två väldigt specifika könskategorier som inte lämnar utrymme för några andra könsuttryck. Den som tvingar dig att antingen vara hundra procent man eller hundra procent kvinna, för annars finns du inte.

Tvåkönsmodellen utestänger alla som inte kan eller vill ansluta sig till den. Och Ful tror inte på tvåkönsmodellen. Men det innebär inte att vi förnekar att det finns kön. Vi förnekar inte heller att det finns kvinnor och män och vi förespråkar inte en enkönsmodell. Lisa Magnusson skriver i sin krönika att hen har en feministisk övertygelse som går ut på att alla ska behandlas lika, inte att alla ska bli lika. Detta då till skillnad från Ful, som hen menar, vill asfaltera över alla skillnader så att alla blir lika. Det är såklart ett missförstånd och en förvrängning av vårt syfte med att använda könsneutrala pronomen. Ful vill inte att alla människor ska vara lika. Vi påstår tvärtom att människor är så olika att de inte kan delas in i enbart två kön. I så fall vill vi hellre prata om fem, tio eller tjugo olika kön. Vi anser att uppdelningen i just två kön stärker ett patriarkalt och heterosexistiskt system som vi genom vår tidskrift vill bekämpa och förändra. Förtrycket ligger i att tvinga in människor i två kategorier som sedan tidigare är helt färdiga och innehåller oföränderliga och så kallade ”medfödda” egenskaper, viljor och begär.

Det är denna tvåkönsmodell som skapar könsstereotypa roller och förväntningar. Det är också denna modell som ligger till grund för den heterosexuella norm som gör människor olyckliga.

Han och hon fungerar i dag oreflekterat som nödvändiga motsatser, naturligt givna och beroende av varandra. Men Ful vill inte att fria människor ska behöva definiera sig själva utifrån konventionella och begränsande normer. Vi har inte, som Lisa Magnusson påstår, slagit ihop han och hon till hen utan 2007 valde vi att ersätta hon och han med ordet hen. Då hade vi redan i flera år använt oss av ordet när vi skrev om människor som själva inte ville definiera sig som hon eller han. Självklart har det varit intressant att i vår tidskrift vända på normen och använda begreppet hen för alla, även dom som definierar sig som kvinna eller man, men när vi införde hen kunde vi inte ana vilka reaktioner detta ord skulle få. Med argument som Lisa Magnussons, om att vi vill radera ut kön, vill provocerade skribenter tilldela oss en mängd åsikter och politiska hållningar som vi inte kan känna igen oss i. Vi tycker inte att det är särskilt kontroversiellt att anamma ett språkligt system som länge funnits representerat i många andra språk. Vi kan försäkra Lisa Magnusson om att det inte råder större könlöshet bland persisktalande för att hon och han inte finns i språket. Inte heller är alla likadana i Finland för att hän används där.

Nasim Aghili

Chefredaktör för tidskriften Ful

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle