ÅSIKT

Därför ändrar KD sig om filmcensur

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Kulturpolitisk talesperson: En fungerande censur omöjlig med den teknikutveckling som finns

Foto: ”Casino”, från 1995, var den sista filmen som censurerades i Sverige.

I den interna diskussionen om ”Politikens gränser” har vi i Kristdemokraterna börjat se över gamla ståndpunkter, som kan ha varit nyttiga tidigare men som i dag inte har någon verkan. Filmcensuren för vuxna är en sådan fråga. Traditionellt har Kristdemokraterna varit förespråkare för statlig filmcensur för vuxna människor. I den frågan har vi ändrat uppfattning.

Det finns i huvudsak tre skäl till att vi omprövat vår åsikt:

1) Tekniken har utvecklats snabbt. Bara tre procent av all film som i dag ses, ses på en biograf. De allra flesta filmer som vi i Sverige ser är via Internet, dvd eller teve.

2) Många andra länder i omvärlden har omprövat sin filmcensur och har avskaffat förhandsgranskningen. I dag är det bara Sverige och Kuba som har kvar filmcensur på det här sättet.

3) Senast en vuxenfilm censurerades genom klippning var 1995. För 15 år sedan. Biografbyråns arbete har därmed varit verkningslöst. Justitiekanslern har också lyft fram problemet att med tanke på att en film legitimerats av Biografbyrån, kan JK inte fälla någon för olaga våldsskildring vid en efterhandsgranskning.

Samtidigt är det viktigt att åldersgränserna och granskning av filmer som ska visas för personer under 15 år finns kvar. Den föråldrade Biografbyrån läggs ner och resurserna därifrån flyttas och slås samman med Medierådet till en ny myndighet. I och med det kan blicken riktas mot den medieverklighet som unga människor i dag befinner sig i. Medierådets uppgift blir utbildning och information, att följa den snabba utvecklingen på medieområdet.

Kristdemokraterna har insett det omöjliga att försöka upprätthålla en fungerande censur med den teknikutveckling som finns, men vi ser framför allt en stark värdegrund och ett tydligt föräldraansvar som det främsta skyddet mot den negativa påverkan som vi tidigare velat förhindra.

Andreas Carlson
Kulturpolitisk talesperson Kristdemokraterna

ARTIKELN HANDLAR OM