Debatt

Bäst att lämna cyprioterna ifred

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Cyperns pressråd: Erika Aldenberg far med flertalet osanningar

Debattartikeln med titeln “Bryt isoleringen av Norra Cypern” från den 2 juli innehåller flertalet osanningar, förvrängningar och orättvisa felaktigheter som vi vill kommentera på:

Artikeln ignorerar det obestridda faktum att Turkiet invaderade Cypern 1974 och än idag fortsätter att ockupera den norra delen av ön. Tusentals turkiska militärer och bosättare finns på den ockuperade delen av ön och de grekcyprioter som fördrevs vid invasionen tillåts fortfarande inte återvända till sina hem i norr. Den självutnämnda separatistiska enhet som etablerats där har fördömts av hela världen och erkänns endast av Turkiet.

Trots den påtvingade delningen av vårt land har turkcyprioterna aldrig upphört att ses som en integrerad del av det cypriotiska samhället. De innehar pass och andra officiella dokument från republiken Cypern och, precis som alla andra cypriotiska medborgare, åtnjuter de flertalet förmåner som tillhadahålls av Cyperns regering, inklusive gratis sjukvård, utbildning, socialförsäkring, pension och annat. Tusentals turkcyprioter är anställda på områden som ligger under den cypriotiska regeringens kontroll, oberoende av deras bostadsort.

Men inte bara det; Cyperns regering har även infört flera åtgärder för att främja det turkcypriotiska samhällets ekonomiska utveckling och integration. Trots turkiska hinder så görs hela tiden försök att förbättra kontakten mellan de två sidorna om bufferzonen, likväl som för att underlätta handel och kommersiell verksamhet mellan befolkningsgrupperna på ön. Den så kallade ”förordningen om gröna linjen” som införts med EU:s hjälp, tillhandahåller rättsliga medel för turkcypriotisk export till andra EU-länder och andra länder. Detta har visat sig vara ett mycket framgångrikt redskap för att främja kommersiell aktivitet, så turkcypriotiska produkter enkelt kan exporteras genom de internationellt erkända hamnarna på Cyperns södra områden.

Den självpåtagna, så kallade ”isoleringen” av det turkcypriotiska samhället är därför ett direkt resultat av den pågående ockupationen av norra Cypern. En återförening av Cypern skulle direkt sätta stopp på den påtvingade delningen av de två samhällena och därmed skulle alla konstgjorda och inbillade hinder för fri handel försvinna.

Istället för att stödja teorier som splittrar och ytterligare försvårar en redan svår uppgift att framgångsrikt avsluta förhandlingarna under FN:s överinseende för en återförening av Cypern, så vore det mycket mer konstruktivt att övertyga förövaren om att upphöra med den påtvingade delningen av ön och tillåta cyprioterna att leva ifred, så som de har gjort i århundraden.

Cyprioterna skulle ha det mycket bättre om de tilläts att leva ifred, utan någon inblandning utifrån. Det är ju trots allt detta som alla önskar för sitt eget land, inte sant?

Spyros Karaolides

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt