Orimligt förbjuda vinster i välfärden

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Socialdemokratiska lokalpolitiker: Låt inte debatten skymma de riktiga utmaningarna

Det enorma intresse som nu visas frågan om vinster i välfärden är med ett försiktigt ordval oproportionerligt. Enligt medielogiken upptas det offentliga Sverige gärna av en fråga i taget. Tidigare i våras var det byggandet av svenska vapenfabriker och nu handlar det alltså om vinster i välfärden.

Grundfrågan är närmast trivial. Accepterar man privata alternativ kan man knappast förbjuda vinst. Vinst är förutsättningen för företagande vilket tydligt framgår om man för en stund beaktar alternativet. Till och med kooperativ och ideella organisationer behöver göra viss vinst för att kunna driva verksamheten vidare. Saken handlar därför om huruvida socialdemokratin ska gå till val på att förbjuda många av de utförare som i dag verkar i välfärdssektorn. Att på så sätt radikalt ändra politisk inriktning - och rulla tillbaka mattan för de många människor som sedan årtionden vant sig vid nya förskolor, skolor och äldreboenden - är både orimligt och ogörligt.

Socialdemokratins urgamla framgångsformel har varit att möta en föränderlig värld genom att hålla isär mål och medel. Få moderna människor är intresserade av vad som står på dörren till förskolan, skolan eller äldreboendet. Desto fler kräver att barnen ges trygghet, att resultaten i skolan är goda och att omsorgen om de gamla håller högsta klass. Så länge alla medborgare får del av tjänsterna på samma villkor, så länge kvaliteten är god och så länge det finns reella valmöjligheter är det knappast intressant vem som driver verksamheten. Socialstyrelsen har nyligen granskat äldrevården och konstaterar att inga direkta kvalitetsskillnader finns mellan privat och offentlig äldreomsorg. Slutsatsen underbyggs av de skandaler som drabbat privata - såväl som offentliga - verksamheter.

Det gäller att hålla huvudet kallt och inte ryckas med i den upptagenhet av driftsform som nu odlas. Fokus bör obönhörligen ligga på att säkerställa kvaliteten oberoende av vem som utför tjänsten. Socialdemokratins ingång i frågan om vinster i välfärden bör vara tudelad. För det första att genom höga och tydliga kvalitetskrav - med stärkt uppföljning och kontroll - dra undan de praktiska förutsättningarna för oskäliga vinster. Politiken måste då bli bättre kravställare, upphandlare och utvärderare. För det andra se till att eventuella vinster i verksamheten inte överförs till skatteparadis, inte minst vid försäljningar. Att smita från skatt kan aldrig accepteras. Här krävs sannolikt ny lagstiftning.

Risken är att en endimensionell diskussion om vinster skymmer sikten för de verkliga utmaningarna. Hur ska välfärden organiseras när skattebasen av rent demografiska skäl krymper? Vad händer då människor samtidigt kräver mer och bättre välfärd? En del av lösningen handlar om ökad produktivitet genom bättre styrning och tydligare jämförelser. Om effektiviteten i välfärdstjänsterna förbättras kan resurser frigöras till att öka kvaliteten.

Socialdemokratins tioprocentiga förtroendechock i den senaste SCB-mätningen beror av allt att döma på stabilitet, fokusering och frånvaron av springande på varje boll som studsar upp i den mediala debatten. I stället har krutet lagts på jobben och hur man i samverkan med näringslivet kan främja den ekonomiska tillväxt som, parat med utbildningssatsningar, krävs för att jobben ska bli fler. Receptet för fortsatt opinionsstöd handlar, snarare än högstämd retorik mot vinster i välfärden, om att fortsätta den inslagna framgångsvägen och därigenom stärka grunden för framtida välfärd.

Magnus Hedberg

Emil Högberg

Robert Noord

Jonas Nygren

Ebba Östlin

Publicerad: