Turkiet investerar i kurdernas språk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2012-02-28 | Publicerad 2012-02-27

FP borde föregå med gott exempel i stället för att förtala

Folkpartisten Fredrik Malm är ännu en gång i farten för att förtala Turkiet med sin senaste artikel på Aftonbladet debatt den 21/2. Tyvärr verkar han lätt fastna i historien i stället för att beskriva den verklighet som råder i dag.
Turkiet har de senaste tio åren med den nuvarande regeringen präglats av mycket stora reformer när det gäller utveckling av mänskliga och konstitutionella rättigheter för minoriteterna i landet. Det gäller även kurderna i Turkiet. Med den nya grundlagsändringen kommer också större investeringar i skolorna på lokalt plan.
 

Även minoriteternas tv- och radiokanaler har öppnats genom de statliga kanalerna (TRT 6 (Kurdisk), TRT Avaz och TRT Arabiska). Det har också föreslagits att minoritetsspråken, däribland kurdiskan, ska få en särställning i Turkiet. Redan i dag investeras i forskning i både språk och kultur i de turkiska universiteten. Kurdologiska instituten är en start på detta.
I Turkiet öppnades även privata skolor som fokuserade på hemspråk, bland annat med kurdiska som inriktning, men tyvärr stängdes dessa skolor på grund av bristande intresse och efterfrågan hos befolkningen.
 

När nu Fredrik Malm fokuserar på modersmålet i andra länder borde han som svensk riksdagsledamot och politiker också vara konsekvent och föregå med gott exempel genom att föreslå satsningar på modersmål och minoritetskulturer här i Sverige. I stället har Folkpartiet gått i bräschen för att dra ner på modersmålsundervisningen och satsningen på minoritetskulturerna i Sverige under många år.

Är det inte dags att Folkpartiet, med skolminister Jan Björklund som partiledare, satsar mer på modersmålet och minoritetskulturerna, samt ser detta som en tillgång för Sveriges framtid?
Malm raljerar vidare i sin artikel om de kurdiska flyktingar som flydde Saddam Husseins bombningar och på vilka språk de fick information när de anlände till Turkiet. Det må han tycka är viktigt, men det är ännu viktigare att hjälpa de nödställda från svält och död. Turkiet tog emot och räddade 900 000 kurdiska flyktingar från Irak under denna period.

En politikers viktigaste uppgift bör vara att skapa mervärde i olika frågor och inte förvränga sanningen. Tyvärr ser vi detta alltför ofta hos Fredrik Malm. Kanske beror det på okunskap i ämnet, eller ett strategiskt politiskt val.
 

Ahmet Önal,

Ordförande i STRF, Svensk-Turkiska riksförbundet
Majide Akay,

Ordförande i TKF, Turkiska kvinnoförbundet
Settar Sevigin,

Ordförande i AFI, Azerbajdjanska riksförbundet i Sverige
Erol Yucel,

Ordförande i Turkiska ungdomsförbundet, TUF