Debatt

Fler måste få hjälp tidigare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sjukvårdsministern: Vi gör en översyn av statliga insatser i psykiatrin

Sjukvårdsminister  Gabriel Wikström (S).
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Det drabbar många barn och unga, likväl som vuxna och även äldre människor. Det ligger bakom mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningstal.

Ett av regeringens främsta mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Att förebygga psykisk ohälsa står därför högt på min och regeringens dagordning.

Vi behöver ha en helhetssyn på arbetet, där vi också ser vägen till allvarlig psykisk ohälsa och sjukdom. Vi ska arbeta för att förebygga den såväl genom generella insatser som genom särskilda insatser riktade mot riskgrupper. För den som drabbas av psykisk ohälsa ska tidiga insatser finnas tillgängliga. Självklart behövs också en rätt dimensionerad specialiserad psykiatri, liksom andra mer omfattande insatser, med rätt verktyg och rätt uppdrag. Alla dessa tre delar – förebyggande arbete, tidiga insatser och mer omfattande specialiserade insatser – behövs för ett framgångsrikt arbete mot psykisk ohälsa och sjukdom.

Staten har på olika sätt sedan psykiatrireformen 1995 försökt stötta kommunernas och landstingens arbete med att möta dem som drabbas av psykisk ohälsa.

Den senaste regeringen genomförde den så kallade PRIO-satsningen. Den har varit framgångsrik bland annat för att utveckla samverkansformer mellan kommuner och landsting. En mängd lärdomar har dragits som vi tar med oss när det nu är dags att se över statens insatser de kommande åren.

Som ansvarig minister har jag ett antal ingångsvärden i den översynen:

Arbetet för att motverka psykisk ohälsa måste bedrivas långsiktigt. Vi måste därför försöka få till stabila strukturer snarare än tillfälliga projekt. Även om många bra utvecklingsprojekt har funnits på området, krävs långsiktighet för verkligt uthålliga resultat. Det förutsätter också god dialog och samsyn över de politiska blockgränserna.

För att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt så tidigt som möjligt kommer mitt fokus i årets översyn av statens insatser att ligga på det förebyggande arbetet och på tidiga insatser. Vi behöver ha en väl fungerande ”första linjens psykiatri” som kan möta den som har behov av hjälp snabbt. Det förutsätter insatser och samverkan mellan en mängd olika aktörer, däribland primärvården och elevhälsan. Därigenom kan också den mer specialiserade psykiatrin ges bättre förutsättningar att hjälpa dem med störst behov.

För att formulera bra lösningar krävs också erfarenheter från dem som är direkt berörda. Därför är det av stor vikt att företrädare för såväl brukare, patienter och anhöriga, som för vårdens professioner, deltar i arbetet med att förbättra insatserna mot psykisk ohälsa.

Att hjälpa så många som möjligt så tidigt som möjligt, och att formulera politiken för de kommande åren i bred dialog, det är samarbetsregeringens ingång i arbetet med att motverka den psykiska ohälsan.

Gabriel Wikström (S)

Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Gabriel Wikström

ÄMNEN I ARTIKELN

Gabriel Wikström

Psykiatrisk vård

Vård & omsorg

Politik