Debatt

Svensk mjölk måste få lättare att konkurrera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderater: Vi bjuder in till rundabordssamtal om villkoren

Betande kor är en naturlig del av svensk sommar. Mjölkbönder bidrar också varje dag med miljövinster, genom att hålla våra landskap öppna. För att inte tala om den goda mjölken, som är ett självklart inslag i kylskåpet. Samtidigt som mjölkbönderna bidrar till en starkare benstomme går de idag själva på knäna.

Det råder stor överproduktion av mjölk i världen och marknadspriset har sjunkit kraftigt. Mjölken är i dag så billig att det många gånger är dyrare för bonden att producera en liter mjölk, än vad de får betalt. Kalkylen går inte ihop.

En rysk bojkott av europeiska mjölkprodukter spär också på en redan dålig situation. Fattiga länder har blivit rika och har utvecklat en modern produktion. Följden är att svenska lantbrukare, som inte har övergått till stordrift, utsätts för växande konkurrens.

Vår oro för mjölkbönderna är stor. Det finns många förslag från politiker, men få konkreta och långsiktigt hållbara lösningar. Statliga subventioner, krisstöd från EU och lånegarantier kan förvisso på kort sikt lätta upp, men är inte långsiktigt hållbart.

En medlemsägd organisation som Arla måste själv ta ett ansvar för sina ägare. Medlemmarna måste också ställa krav på sin egen organisation. Varför tillverkas till exempel svensk ost på tysk mjölk om det inte gynnar de egna medlemmarna? I Sverige har nästan alla alternativ trängts bort och Konkurrensverket har varit tandlöst. Det har lett till att många familjeföretag slagits ut och de återstående betalar just nu ett högt pris för den billiga mjölken. De mindre mejerierna har svårt att nå ut i hela landet. Tydliga exempel är Gefleortens mejeri och Norrmejerier, som vi nyligen besökt. Här kan de stora detaljhandelskedjorna ta ett större ansvar för att även lokalproducerad mjölk, ost och fil säljs runtom i landet. Geografisk segmentering gynnar inte fri konkurrens.

Sverige har också unika möjligheter att profilera sig på den globala livsmedelsarenan, vårt klimat, goda djurhälsa och kunskap gör att vi får fram unika kvalitetsprodukter. Vi ska inte vara blyga. Svensk mjölk bör marknadsföras som världens bästa mjölk. Vi moderater verkar för att öppna upp nya marknader där fler konsumenter kan upptäcka svenska mjölkprodukter. Vi är ett litet och exportberoende land och behöver öka exporten. Samtidigt innebär vårt EU-medlemskap större möjligheter att få till stånd bra handelsavtal med omvärlden.

Lantbrukare är modiga entreprenörer som måste få växa. I grunden har våra mjölkföretagare samma regler som resten av EU. Vi ska bidra med verktyg för att de ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför vill vi bjuda in företagare och bransch för rundabordssamtal om vilka lösningar vi tillsammans kan skapa.

Vi moderater har satsat för en levande landsbyggd genom att stödja bönder som företagare. Vi vill fortsätta den satsningen och på fler sätt underlätta och förenkla. Vi vill minska regelbördor och onödiga pålagor som inte har avsedd effekt, exempelvis onödigt stränga beteskrav. Vi säger också nej till kilometerskatt, skatt på handelsgödsel och andra straffskatter på landsbygden. Genom enklare regler och bättre tillgång till både en nationell och internationell marknad skapar vi förutsättningar för fortsatt levande landsbygd. Vi tror på svensk mjölks framtid.

Anna Maria Corazza Bildt (M),

Europaparlamentariker

Åsa Coenraads (M),

Riksdagsledamot

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik