Debatt

Vi behöver reformer – inte bara förvaltning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

TCO: Decemberöverenskommelsen är bra men räcker inte

Samuel Engblom, TCO.

I och med riksdagens omröstning om vårbudgeten kommer Decemberöverenskommelsen att klara sitt första riktiga test. Den överenskommelse som ingicks mellan regeringen och de fyra allianspartierna, och som presenterades efter julhelgen 2014 var under omständigheterna det rätta. Alternativet, ett extra val utan garantier att det hade löst situationen, var avgjort sämre.

Genom Decemberöverenskommelsen har kaos undvikits och förutsättningar skapats för minoritetsregeringar att få igenom sina budgetar. Uppgörelsen hedrar därmed de politiker som ingick den och som idag står upp för den.

Det finns dock två saker som man måste komma ihåg:

1. Den kris som Decemberöverenskommelsen löste skapades av samma politiker som ingick uppgörelsen. Det svåra parlamentariska läge som uppstod efter valet 2014 berodde inte på väljarna utan på att politiker valde att låsa upp sig i block. Det var denna låsning som gav Sverigedemokraterna möjlighet att bestämma vilken budget som skulle gå igenom och därmed utlösa krisen.

2. Även om möjligheten för en regering att få igenom sina budgetar i riksdagen ger förutsättningar att klara den löpande förvaltningen av riket, är den långt ifrån tillräcklig för att utveckla landet. Mer genomgripande reformer kräver lagstiftning – vilket kräver riksdagsbeslut.

Redan under den förra mandatperioden kunde alliansregeringen inte vara säker på att få sina förslag genom riksdagen. De avstod därför från att lägga fram vissa förslag, en utveckling som fortsatt med den nuvarande S-MP-regeringen. Båda regeringarna har också fått tillkännagivanden, alltså uppmaningar, från riksdagen som mer eller mindre går på tvären med den politik de skulle vilja föra. Då det skulle kräva stora förändringar i opinionen för att något av blocken skulle få majoritet, finns det en uppenbar risk för ytterligare fyra år av svaga regeringar under nästa mandatperiod.

En så lång period av ryckighet och oförmåga till reformer vore ett säkert recept för stagnation. Såväl Sveriges konkurrenskraft som kvaliteten i välfärden hotas.

Listan på områden där Sverige behöver reformer – inte bara förvaltande – är lång.

Utbildningspolitiken måste vända de fallande skolresultaten. Fler måste få tillgång till bra och arbetsmarknadsrelevant utbildning inom högskolan och yrkeshögskolan. Arbetsmarknadspolitiken måste reformeras för att kunna möte de ökade krav på omställning som globalisering och digitalisering innebär. En genomgripande skattereform behövs såväl för att säkra finansieringen av våra gemensamma åtaganden som att stimulera utbildning, ansvarstagande och företagande. Välfärden behöver få stabila förutsättningar så att lärare, sjuksköterskor och andra professioner kan koncentrerar sig på att göra sina jobb – inte politiska bråk om driftsformer och vinstuttag.

Lösningen för att få reformförmågan åter är inte att något av blocken väljer att samarbeta med ett nyckfullt ytterlighetsparti. Ett parti som tydligt deklarerat att man avser att fälla varje regering som inte dansar efter dess pipa.

TCO:s uppfattning är därför tydlig. Jämfört med nyval och parlamentariskt kaos är Decemberöverenskommelsen helt klart att föredra. Men lösningen för att återta en nödvändig reformagenda är blocköverskridande samarbeten, gärna i regeringsställning.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef, TCO

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

TCO

ÄMNEN I ARTIKELN

TCO

Decemberöverenskommelsen

Arbetsmarknadspolitik

Politik