Ska svenskarna svälta på grund av corona?

Sveriges mjölkbönder: Vi måste säkra vårt lands självförsörjning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vid en avspärrning finns det inte längre tillräckligt med mat till alla i Sverige. Det enda vi producerar tillräckligt av i Sverige är socker, spannmål och morötter, skriver styrelsen för Sveriges mjölkbönder.
Vid en avspärrning finns det inte längre tillräckligt med mat till alla i Sverige. Det enda vi producerar tillräckligt av i Sverige är socker, spannmål och morötter, skriver styrelsen för Sveriges mjölkbönder.

DEBATT. Vi har den senaste tiden hört på radion och sett på tv om hur många människor hamstrar bland annat konserver och torrmjölk. En sund reaktion med tanke på Coronavirusets utbredning och ett bevis för att folk i Sverige är klokare än Sveriges politiker.

Vid en avspärrning finns det inte längre tillräckligt med mat till alla i Sverige. Det enda vi producerar tillräckligt av i Sverige är socker, spannmål och morötter.

Trots en självförsörjningsgrad på kött på 60 procent, mjölk 70 procent och lamm 30 procent fortsätter våra politiker att lägga på oss bönder mer regler, tyngre byråkrati och mer skatt. På 25 år har vi gått från ett överskott på mjölk till en brist på 30 procent av vår konsumtion.

Detta drabbar svensk ekonomi, svenska arbetstillfällen, svensk landsbygd och miljö. Detta trots att det hävdas att vi har världens bästa djurskydd. Det allvarligaste är dock vår trygghet i en krissituation.

Sverige är det land i EU som har minst antal sjukhussängar per invånare räknat. När Coronaviruset drabbar Sverige som värst och sjukhuspersonalen går på knäna kommer det kanske inte ens finnas mat till dem.

Vår uppmaning till svenska politiker blir: Läs ert eget beslut nämligen livsmedelsstrategin. Där efterfrågas en större produktion. Lyssna till de myndigheter som efterfrågar en bättre beredskap för krissituationer.

Börja med att säkra det viktigaste nämligen maten. Här kommer ett antal punkter för att snabbt förbättra situationen för lantbruket.

Ta bort de regler som diskriminerar oss:

  • Ta bort beteskravet för redan lösgående djur. Kravet kom när de flesta djur stod uppbundna – nu går de flesta lösa.
  • Ta bort klassningen av jordbruk som miljöfarlig verksamhet. Vi är det enda land i EU som anser matproduktion som miljöfarligt.
  • Sänk skatten på vår diesel. Det är inte rimligt att vi betalar dubbelt så mycket som Danmark utan att få ett öre mer betalt. Se till att Jordbruksverket börjar följa EU:s regler för våra ersättningar och inte minst att vi får ut de pengar vi nu väntat på i 3 till 4 år.
  • Utrota vildsvinsstammen. Vi kan inte ha ett skadedjur som förstör de grödor vi lagt stora kostnader på att få fram. Dessutom vinner vi på detta genom att antalet trafikolyckor sjunker.
  • Begränsa antalet rovdjur kraftigt. Vi bönder har inte råd att mista våra djur och inte heller kan vi ta kostnaderna för rovdjurssäkra stängsel.
  • Förändra och förenkla biotopskyddet. Det är inte rimligt att ett stenrös som våra förfäder anlade för att de inte hade möjlighet att transportera undan stenarna ska vara ett hinder för oss att bruka våra åkrar eller bygga en ny ladugård.
  • Ge SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) nytt uppdrag. Det håller inte att SLU har som uppgift att främja ekologiskt lantbruk när marknaden inte längre efterfrågar det. Det är inte heller acceptabelt att djurrättsaktivister tillåts driva propaganda från SLU:s olika befattningar.
  • Ta krafttag mot djurrättsaktivisternas kriminella handlingar mot enskilda lantbrukare. Terrorklassa sådana handlingar.
  • Börja bygga upp beredskapslager av mat och drivmedel.

Avslutningsvis uppmanar vi er svenska politiker oavsett partitillhörighet att ta ert ansvar för miljön och prioritera svensk produktion.

Det är bråttom nu! Det enda som är hållbart är en ökad svensk produktion och det kräver en kraftigt förbättrad lönsamhet. Vilka partier och politiker ställer upp för svenskt lantbruk och oss svenska bönder?

Sveriges mjölkbönders styrelse:
Stefan Gård, ordförande
Claes Jonsson
Rikard Mikaels
Anders Håkansson
Petter Pettersson
Ulrik Isleborn


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert: