MP blundar för fakta – kärnkraften behövs

Moderaterna: Er ideologi står i vägen för en mer effektiv klimatpolitik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att bara förlita sig på förnybart räcker helt enkelt inte. Kärnkraft och förnybart måste komplettera varandra. Det är mot den här bakgrunden som Miljöpartiets kärnkraftsmotstånd är så svårt att förstå, skriver Tomas Tobé (M).
Att bara förlita sig på förnybart räcker helt enkelt inte. Kärnkraft och förnybart måste komplettera varandra. Det är mot den här bakgrunden som Miljöpartiets kärnkraftsmotstånd är så svårt att förstå, skriver Tomas Tobé (M).

DEBATT. Allt fler inser nu att kärnkraft behöver vara en del av lösningen om vi menar allvar med att möta klimathotet, men Miljöpartiet och deras toppkandidat i EU-valet Alice Bah Kuhnke vägrar att acceptera detta. I stället har hon och Miljöpartiet blivit faktaförnekare som låter sitt ideologiska kärnkraftsmotstånd stå i vägen för en mer effektiv klimatpolitik.
Allt tyder på att det inte räcker att hejda den globala uppvärmningen till två grader, utan vi måste i stället verkligen hålla den under 1,5 grader.
Det kräver en mer offensiv klimatpolitik med utvecklad handel med utsläppsrätter, ökat klimatbistånd och att fortsätta öka andelen förnybar energi. Men vi behöver också mer kärnkraft. 

Europa har ett särskilt ansvar att visa övriga världen att det går att kombinera ökad tillväxt med minskade utsläpp. Varken Sverige eller Europa kan möta klimatförändringarna på egen hand. EU står för mindre än tio procent av världens totala koldioxidutsläpp. Kina släpper på egen hand ut mer koldioxid än EU och USA tillsammans. 

Europas roll i den globala klimatpolitiken är därför att övertyga länder som Kina, Indien och USA att ta ansvar. Det kan vi göra genom att visa att minskade utsläpp och hög tillväxt kan gå hand i hand. Europa ska vara ett föredöme.

Det kräver att vi tar till oss fakta från FN:s klimatpanel. I alla kalkyler i deras huvudscenarier pekas förnybar energi och kärnkraft ut som avgörande energikällor för att vi ska kunna hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

I dag kommer runt 40 procent av elproduktionen inom EU från förbränning av fossila bränslen, som smutsigt kol eller naturgas. Kolkraften måste därför fasas ut och ersättas av koldioxidfria energikällor.

Ska vi göra upp med vårt beroende av fossila energikällor kan vi inte bortse från ett av de viktigaste verktygen: kärnkraft. Särskilt inte då energikonsumtionen globalt väntas öka med 50 procent de närmaste 30 åren.

Att bara förlita sig på förnybart räcker helt enkelt inte. Kärnkraft och förnybart måste komplettera varandra. Det är mot den här bakgrunden som Miljöpartiets kärnkraftsmotstånd är så svårt att förstå. 

Det finns viktiga frågor som behöver lösas kopplade till kärnkraften, som en hållbar slutförvaring och att nya kärnkraftverk som byggs måste vara säkra. Men kärnkraften har en stor fördel. Den kan leverera koldioxidfri el dygnet runt, årets alla dagar och är varken beroende väder eller vind.

Tysklands snabbavveckling av kärnkraften bör också utgöra ett varnande exempel för hur symbolpolitik i praktiken leder till ökade utsläpp. Där ersätts nu kärnkraften av kol och rysk gas.  

Men Miljöpartiet har blivit klimatpolitiska faktaförnekare. Tillsammans med Centerpartiet driver de en politik som dogmatisk blundar för att kärnkraften är en avgörande pusselbit för att rädda klimatet. Inte ens när FN:s klimatpanel pekar på att kärnkraften behövs är de beredda att ändra uppfattning.

Moderaterna kommer i stället att stå upp för en klimatpolitik som gör skillnad på riktigt.

Vår politik levererar seriösa svar på hur Europa kan kombinera tillväxt med minskade utsläpp och därmed vara ett föredöme som övriga världen vill ta efter. 

Det är därför vi driver på för att EU ska fördubbla anslagen till kärnkraft och satsa på forskning och säkerhet samt göra det möjligt att exportera mer klimatsmart el inom Europa. 

Valet står därmed mellan en modern klimatpolitik, som satsar på både förnybart och kärnkraft, och dem som saknar en seriös plan för att möta klimathotet.


Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE