En enda utsatt är ett misslyckande för oss

Replik från direktörer på SiS ungdomsvård om sexuella övergrepp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trots att vi gör mycket visar rapporten att vi behöver göra ännu mer. Alla barn och ungdomar måste vara trygga och säkra på våra ungdomshem. Ett enda ärende där någon har blivit utsatt är ett misslyckande för myndigheten, skriver Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder, och Robert Stenbom, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård norr.
Trots att vi gör mycket visar rapporten att vi behöver göra ännu mer. Alla barn och ungdomar måste vara trygga och säkra på våra ungdomshem. Ett enda ärende där någon har blivit utsatt är ett misslyckande för myndigheten, skriver Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder, och Robert Stenbom, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård norr.

DEBATT Det som beskrivs i rapporten är helt oacceptabelt. Det viktiga och komplexa uppdrag som SiS har ställer höga krav på oss som myndighet att motverka all form av övergrepp eller trakasserier.

Vårt arbete ska präglas av att såväl ungdomar som klienter ska känna sig trygga när de vistas hos oss och att vi har en stödjande miljö för bra behandlingsresultat.

SiS har tydliga riktlinjer om hur vi ska agera vid information om olämpligt beteende mellan våra medarbetare och våra ungdomar och klienter. Vi utreder händelsen och vi hjälper och stöttar ungdomen att polisanmäla om hen vill.

Att arbeta med utsatta barn och ungdomar ställer höga krav på våra medarbetare. Det krävs utbildning, men också personlig lämplighet. Vi arbetar i dag med att kvalitetssäkra hela rekryteringsprocessen.

Det är också viktigt att vårt arbete präglas av respekt för de individer vi möter. I vår introduktionsutbildning diskuteras den professionella yrkesrollen. Vi tar då upp otillbörliga relationer. Det kan handla om att man som behandlare går över gränsen, hur man upptäcker det och vad man kan göra som kollega.

Vi vill också fortsätta att utveckla arbetssätt och metoder. TMO, traumamedveten omsorg, är ett sätt att bemöta utsatta barn och ungdomar som bär på traumatiska erfarenheter. SiS ungdomsvård har idag ett samarbete med Rädda Barnen som utbildar SiS psykologer till TMO-utbildare.

Tillsammans med RFSU har vi tagit fram en utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Materialet innehåller bland annat ett avsnitt om otillbörliga relationer.

Dessutom har vi ett projekt där vi prövat nya arbetssätt för att möta unga flickors individuella vårdbehov. I projektet förstärker vi behandlingsarbetet med ny kunskap och handledning till de som arbetar nära ungdomarna.  De erfarenheter vi gör visar på goda resultat och vi ser nu över hur vi kan bredda verksamheten till fler institutioner.

Trots att vi gör mycket visar rapporten att vi behöver göra ännu mer. Alla barn och ungdomar måste vara trygga och säkra på våra ungdomshem. Ett enda ärende där någon har blivit utsatt är ett misslyckande för myndigheten.

Det är också viktigt att lyfta de medarbetare som gör ett mycket gott arbete varje dag. De påverkar och motiverar ungdomarna och klienter och skapar den plats för förändring som SiS ska vara. Något som också speglas i de enkäter som genomförs där de allra flesta ungdomar och klienter känner sig trygga under sin vistelse hos oss.

Vi har nu tagit del av rapporten och tar berättelserna i den på största allvar. Många av de förslag som Skyddsvärnet lämnat i rapporten ligger i linje med SiS förändringsarbete.


Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder
Robert Stenbom, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård norr

Publisert:

LÄS VIDARE