Debatt

Han blir ny chef för Försäkringskassan

Annika Strandhäll: Vi tar bort målet om ett sjukpenningtal på nio dagar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag har regeringen tagit beslut om att ny generaldirektör för Försäkringskassan blir Nils Öberg. Vi ersätter också målet om att bidra till ett sjukpenningtal om 9,0 dagar till 2020, skriver Annika Strandhäll.

I dag har regeringen tagit beslut om att ny generaldirektör för Försäkringskassan blir Nils Öberg. Vi ersätter också målet om att bidra till ett sjukpenningtal om 9,0 dagar till 2020, skriver Annika Strandhäll.

Foto: TT, KRISTIAN POHL

DEBATT

DEBATT. Försäkringskassans förtroende ska återupprättas. Sjukförsäkringen, den ekonomiska familjepolitiken och assistansersättningen måste fungera rättssäkert, effektivt och bygga på ett brett förtroende bland Sveriges medborgare. Socialförsäkringarna ska skapa trygghet och stolthet.

För att nå det har regeringen i dag fattat flera beslut om Försäkringskassan. Bland annat att Försäkringskassan ska arbeta för en stabil och låg sjukfrånvaro över tid. Det målet ersätter målet om att bidra till ett sjukpenningtal om 9,0 dagar till 2020. Vi måste kraftsamla brett för stabila och låga sjuktal, ingen tjänar på höga sjuktal.

Försäkringskassan är en av Sveriges viktigaste myndigheter. Den är central för människor genom hela livet. När barnen kommer eller ohälsan är framme. För den som föds med eller under livet får nedsättningar som gör att man aldrig kommer kunna arbeta. När stödet behövs för goda levnadsvillkor, oavsett funktionsförmåga. Då finns socialförsäkringarna där som en trygghet.

Vi har en mandatperiod bakom oss av nödvändigt renoveringsarbete efter år med borgerliga regeringar. Vi har höjt ersättningarna och avskaffat den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, som utförsäkrade närmare 100 000 personer – oavsett individens hälsa eller arbetsförmåga. Vi har reserverat en tredje månad i föräldraförsäkringen, höjt barnbidrag och bostadsbidrag.

Regeringen samlade arbete har gett resultat. Barnfamiljer har fått förbättrad ekonomi och sjuktalen har sjunkit till lägre nivåer. Detta har varit viktiga och nödvändiga förstärkningar, men det finns mycket kvar att göra. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Den som drabbas av ohälsa ska få stöd för att komma tillbaka. Vi måste fortsätta arbeta för en låg och stabil sjukfrånvaro.

I dag har regeringen tagit beslut om ny generaldirektör och regleringsbrev för Försäkringskassan. Ny generaldirektör blir Nils Öberg. Han har bred erfarenhet av att arbeta med att höja förtroende och stärka samverkan, senast från sin post som generaldirektör för Kriminalvården.

Försäkringskassan behöver ha ett högt förtroende hos medborgarna, med acceptans för de beslut som fattas som också är enkla att förstå.

Medborgare och medarbetare ska känna stolthet över myndigheten och våra socialförsäkringar. Över att människor bemöts och behandlas med respekt och ges tillträde till samhället, oavsett funktion eller förmåga.

Utöver det nya målet om en låg och stabil sjukfrånvaro får myndigheten också som mål att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, vara ett effektivt stöd för att människan ska återfå arbetsförmågan att återgå i arbete, att tillämpningen av regelverket ska vara enhetligt och rättssäkert för individen samt att skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska minska, liksom omotiverade regionala skillnader.

För att nå målet ska Försäkringskassan arbeta tillsammans med bland andra arbetsgivare, fackliga organisationer, andra myndigheter och hälso- och sjukvården.

Det samlade arbetet ska leda till att sjukpenningtalet minskar. En del är insatser för att undanröja sjukfrånvarons arbetsrelaterade orsaker.  

Försäkringskassan får också som mål att verka för ett jämställt föräldraskap och att sprida information så att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringen. Detta är ett mål myndigheten har haft tidigare och centralt för ett jämställt Sverige.

Så bygger vi vidare för en myndighet i människors vardag, där varje människas inneboende potential tas tillvara och att tryggheten följer med i alla livets vändningar. Så bygger vi ett starkt samhälle, som ger trygghet i vardagen och tilltro till framtiden.


Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Debatten om sjukskrivningarna

LÄS VIDARE

Han ska leda Försäkringskassan

ÄMNEN I ARTIKELN

Debatten om sjukskrivningarna

Socialförsäkring

Försäkringskassan

Annika Strandhäll

Nils Öberg

Sjukförsäkringen