Debatt

Corona tar inte bort bostadsbrist för unga

SD: Inför avdragsgillt bosparande och kompiskontrakt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har utarbetat ett antal förslag för att hjälpa våra ungdomar att skaffa en egen bostad. Vi föreslår bland annat startlån till unga, avdragsgillt bosparande, fler hyrköpsbostäder och att vi avskaffar det senast införda amorteringskravet, skriver  Oscar Sjöstedt,  Roger Hedlund och Peter Wallmark, SD.
Vi har utarbetat ett antal förslag för att hjälpa våra ungdomar att skaffa en egen bostad. Vi föreslår bland annat startlån till unga, avdragsgillt bosparande, fler hyrköpsbostäder och att vi avskaffar det senast införda amorteringskravet, skriver Oscar Sjöstedt, Roger Hedlund och Peter Wallmark, SD.

DEBATT

DEBATT. Bristen på bostäder är något vi har fått vänja oss vid. Från att ha varit ett problem främst i våra större städer och orter med större lärosäten har det spridit sig till stora delar av Sverige.

Låg takt på byggandet i kombination med en exceptionellt stor befolkningsökning de senaste 30 åren är de två huvudsakliga orsakerna till den brist vi ser idag.

Att problemen med bostadsbrist är störst inom hyressektorn är särskilt problematiskt eftersom det främst drabbar de som saknar kapital. Detta är i dag en ständigt växande grupp och gör situationen allt mer akut.

Dilemmat med den stora bristen på bostäder förstärks av den tröga rörligheten. Detta får allvarliga följder och gör det svårt för företag att hitta rätt arbetskraft. Kompetensbristen är ett stort problem för företagen, framför allt i Stockholmsregionen.

Alla regleringar, framför allt på skatteområdet, skapar en tröghet på bostadsmarknaden med inlåsningseffekter. Det resulterar i att man inte byter bostad trots att det är påkallat – vilket i sin tur stryper flyttkedjorna och minskar utbudet av tillgängliga, befintliga, bostäder.

De grupper som har drabbats särskilt hårt av den förda bostadspolitiken och framförallt det senast införda amorteringskravet är främst nybildade familjer och unga som söker sin första bostad. Ambitionen var att minska hushållens skuldsättning – men skapar snarare undanträngningseffekter. Samtidigt har det blivit svårare att finansiera sitt boende genom nyproduktionens höga hyror och marknadens prisutveckling.

I stället för att underlätta för den här kategorin att ta sig in på bostadsmarknaden gör regeringen tvärt om. Bostadsbidraget är en outnyttjad möjlighet för att stärka ekonomiskt svaga hushåll så de kan efterfråga ett större segment av bostäder. Detta skulle skapa både en ökad rörlighet och en mer social bostadspolitik.

Krav på en kontantinsats på minst 15 procent av bostadens pris, amorteringskrav på lån som överstiger 50 procent av bostadens inköpspris, lånetak som kopplas till inkomsten, en ränteberäkning som utgår från en 7-procentig ränta och krav på decenniers kötid för att få en hyresrätt, sätter effektivt lås och bom på möjligheten för de flesta ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden.

Läget börjar bli akut för den här gruppen. Därför anser vi att det är angeläget att snarast införa åtgärder för att underlätta för våra ungdomar.

Vi har utarbetat ett antal förslag för att hjälpa dessa människor och hjälpa dessa att skaffa en egen bostad. Vi föreslår följande:

  • Ett startlån till unga
  • Avdragsgillt bosparande
  • Verka för fler hyrköpsbostäder
  • Kompiskontrakt för större hyresrätter
  • Avsätta mindre hyreslägenheter med korttidskontrakt till en egen kö för ungdomar
  • Avskaffa det senast införda amorteringskravet
  • Slopat hisskrav för påbyggnadsvåningar

I tider som dessa finns det möjligheter att åstadkomma förändring. Låt oss hjälpa våra ungdomar att skaffa en egen bostad.


Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson Sverigedemokraterna
Roger Hedlund, bostadspolitisk talesperson Sverigedemokraterna
Peter Wallmark, gruppledare Sverigedemokraterna Stockholms stad

Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Bostadsbristen i Sverige

LÄS VIDARE

DEBATT Ny egnahemsrörelse mot trångboddheten

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsbristen i Sverige

Sverigedemokraterna

Bostadspolitik

Bostadsmarknad

Unga vuxna

Oscar Sjöstedt

Peter Wallmark