Debatt

Skippa symbolpolitiken – ta tag i invandringen

Alice Teodorescu: Det finns bara ett parti med en genomtänkt invandringspolitik för EU

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

DEBATT. För mig har alltid Europafrågorna varit väldigt viktiga och konkreta. Min familj och jag lämnade det kommunistiska Rumänien och kom till Sverige bara dagar före Berlinmurens fall 1989. Att få leva i ett fritt och öppet Europa var drömmen.

30 år senare ska jag, liksom miljontals andra svenskar, rösta i valet till Europaparlamentet. Det är ett vägval – men inte av de symboliska skäl som debatten domineras av.

Det är inte ett val mellan Orban eller Macron, inte ett val mellan ont och gott, inte ett val för eller emot EU. Det är inte ens ett val om mer eller mindre EU. Det är ett val om vilket slags Europasamarbete vi vill ha, alltså vilken politik som konkret ska föras.

EU bildades som ett freds- och frihetsprojekt för att bringa stabilitet till den tidigare så krigshärjade kontinenten. Som sådant är det osedvanligt framgångsrikt. Men inget varar för evigt om det inte underhålls och utvecklas utifrån en genomtänkt och sammanhållen idé.

Unionen har under senare år varit tondöv och oförmögen att hantera de riktigt komplexa och gemensamma frågeställningarna i vår tid: flyktingfördelningen, klimatfrågan, terrorism- och brottsbekämpningen.

I stället har samarbetet allt oftare glidit in på detaljreglering av områden som rimligen kan hanteras av medlemsländerna själva. Den så kallade sociala pelaren, som berör välfärds- och sysselsättningsfrågor, är bara ett varnande exempel på en sådan utveckling.

För mig är det givet att rösta på Moderaterna i Europaval. Det handlar om trovärdigheten: Partiet har varit en drivande kraft för Europasamarbetet längre än något annat parti i svensk politik. Men det handlar också om det konkreta – inget i verkligheten blir bättre av symbolpolitik, teoretisk debatt om hur stort eller litet EU ska vara, eller naivt ”ja” till allt bara det handlar om EU.

Moderaternas fokus på sakpolitik för att lösa riktiga och svåra problem behövs även i Europa. Moderaterna är till exempel enda borgerliga parti med en genomtänkt invandringspolitik inför Europavalet. Det är dessutom bara så som grogrunden för populism och extremism kan tryckas tillbaka.

Vi behöver ett effektivare och mer relevant EU-samarbete. Ett EU som söker gemensamma lösningar på de omfattande problem som medlemsländerna inte kan lösa på egen hand. Till dessa problem hör inte minst det bristande europeiska gränsskyddet.

Om EU ska kunna upprätthålla den centrala principen om slopade inre gränser måste de yttre gränserna hållas intakta. Men trots att det hör till EU-politikens kärna att värna de gemensamma yttre gränserna misslyckades unionen fatalt under flyktingkrisen 2015. Konsekvenserna av detta misslyckande har skapat, och fortsätter att skapa, stor friktion mellan och inom medlemsländerna.

Men lösningen är inte ytterligare överstatlighet och integration av medlemsländerna. Lösningen är att fokusera på kärnuppgifterna, det vill säga på det som skapar välfungerande samhällen. För EU:s del handlar det om två uppgifter: ”säkerhet” och ”ekonomisk frihet”.

Det är när EU, och i förlängningen de enskilda staterna, inte kan garantera medborgarnas säkerhet och trygghet som liberalismen hotas i grunden.

Konkret handlar det under kommande år om bland annat att stärka det europeiska polissamarbetet, stoppa den fria rörligheten för kriminella, liksom att bidra till en mer kontrollerad och förutsägbar invandring.

Åtgärder som är helt nödvändiga för att skydda våra öppna, liberala demokratier i såväl det korta som det långa perspektivet.

Vi som värnar om EU:s framtid bör tala klarspråk. Om samarbetets brister men också om dess stora möjligheter.

Utgången av valet den 26 maj är väsentligt: Ska vi gemensamt ta itu med verkliga, omfattande och gränsöverskridande problem? Eller ska vi låta påhittade konflikter och symbolpolitik fortsätta skymma sikten?


Alice Teodorescu, huvudsekreterare i Moderaternas idéprogramsarbete


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

EU-valet 2019

LÄS VIDARE

DEBATT. Ska gymnasieamnestin till Bryssel nu, Fritzon?

ÄMNEN I ARTIKELN

EU-valet 2019

EU-politik

Migration

Alice Teodorescu Måwe

Moderaterna

Invandringspolitik

EU