Skamligt inte förbjuda alla religiösa friskolor

Debattören: C, L och MP – det är ert fel att den absurda ordningen kan cementeras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Religiösa friskolor kan inte gömma sig bakom religionsfriheten – de utgör själva ett brott mot den. Konfessionella inslag i undervisningen eller utbildningen i övrigt inskränker elevernas religionsfrihet.
Religiösa friskolor kan inte gömma sig bakom religionsfriheten – de utgör själva ett brott mot den. Konfessionella inslag i undervisningen eller utbildningen i övrigt inskränker elevernas religionsfrihet.

DEBATT. Religiösa friskolor har inget i det skattefinansierade och skolpliktiga skolväsendet att göra. Skolan är till för eleverna, inte för olika trossamfund som vill sprida sin religiösa övertygelse till barn och ungdomar. Därför duger inte regeringens nya direktiv för att se över reglerna för religiösa friskolor. Det är Centerpartiets, Liberalernas och Miljöpartiets fel att det nu blir en halvmesyr som riskerar att cementera den absurda ordning som gäller i dag.

Regeringen har nu presenterat tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolan. Bland annat ska endast nya religiösa friskolor förbjudas, medan de befintliga får vara kvar. Uppdraget gäller dessutom inte förskolor. Slutligen kan alla ambitioner omintetgöras om utredaren väljer en viss tolkning av EU-rätten.

Religiösa friskolor kan inte gömma sig bakom religionsfriheten – de utgör själva ett brott mot den. Konfessionella inslag i undervisningen eller utbildningen i övrigt inskränker elevernas religionsfrihet: att själva och utan påtryckningar söka, välja eller välja bort religiösa eller andra livsåskådningar. Att religiösa samfund kan använda skattemedel för att sprida religiösa trosuppfattningar i skolan – som eleverna genom skolplikten är tvingade att gå i – är inte acceptabelt.

Dagens ordning för religiösa friskolor är resultatet av en överenskommelse mellan de borgerliga partierna – där Kristdemokraterna var drivande i just denna del – och ett antal religiösa aktörer som ville driva friskolor. Det innebär att kommunala skolor ska vara helt fria från konfessionella inslag, medan friskolor får ha sådana i ”utbildningen i övrigt”. Så på raster, lunchen, ”temadagar”, och i samband med skoldagens början och slut kan skolan bedriva ensidig religiös påverkan på barn och ungdomar. Det är nu hög tid att ha samma regler för kommunala skolor och friskolor. Låt skolan vara en frizon för fritt tänkande.

Föräldrar har enligt Barnkonventionen inte rätt att pådyvla sina barn en trosuppfattning, bara att hjälpa barnet att utöva sin egen rätt. Jag minns själv hur jag, som ateist och sekulär humanist, först reagerade negativt när min son ville konfirmera sig via Svenska kyrkan. Men mina egna värderingar hade inte varit något värda om jag inte hade accepterat hans val. På samma sätt bör föräldrar som funderar på att sätta sina barn i religiösa skolor tänka om.

Det finns ett betydande tolkningsutrymme i internationell rätt som reglerar religiös undervisning. Europakonventionen bör tolkas som att staten inte ska diskriminera den som vill erbjuda religiös undervisning på kvällar, helger och lov. Den tvingar inte länder att skattefinansiera religiösa friskolor eller att de ska omfattas av skolplikten.

Ingen kan tvivla på Socialdemokraternas vilja att helt stoppa religiösa friskolor. Det är bra. Problemet är de övriga tre partierna bakom Januariavtalet. Miljöpartiet har aldrig haft samma förståelse för vikten av en skola där elever med olika bakgrunder kan mötas. Liberalerna har haft en tuff retorik utåt, men har aldrig velat stoppa befintliga religiösa friskolor. Centerpartiet vill helst inte se några inskränkningar för religiösa friskolor.

Det är en skam att utredningen inte får mer långtgående direktiv. Nu kommer tusentals elever att fortsätta tvingas gå i en skola som inte bejakar den fria tanken. Men alla ska komma ihåg att det är Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet som tillsammans med den mörkblå oppositionen går emot väljaropinionen i den här frågan. De har just gett Socialdemokraterna ytterligare en populär fråga att driva i nästa valrörelse.


Daniel Färm, chef Tankesmedjan Tiden


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE