Debatt

Kärnkraften behövs visst, Isabella Lövin

Replik från Moderaterna om kärnkraftsfrågan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

MP saknar trovärdiga svar på klimathotet och förra året ökade Sveriges utsläpp. Regeringens klimatsatsningar döms dessutom gång efter annan ut som ineffektiva av Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen, skriver Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)
MP saknar trovärdiga svar på klimathotet och förra året ökade Sveriges utsläpp. Regeringens klimatsatsningar döms dessutom gång efter annan ut som ineffektiva av Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen, skriver Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)

DEBATT

REPLIK. Miljöpartiet blundar för fakta i klimatpolitiken när klimat- och miljöminister Isabella Lövin säger att kärnkraften inte behövs för att klara omställningen till ett grönt samhälle. Ett fossilfritt elsystem är en förutsättning för omställningen och faktum är att utbyggd kärnkraft finns med i alla huvudscenarier i FN:s klimatrapport från ifjol.

MP saknar trovärdiga svar på klimathotet och förra året ökade Sveriges utsläpp. Regeringens klimatsatsningar döms dessutom gång efter annan ut som ineffektiva av Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen.

Behovet av el förväntas öka med nästan 30 procent i Sverige till 2045, om vi ska nå Sveriges mål om netto-noll utsläpp. Sverige har en i dag till 98 procent fossilfri elproduktion, till stor del tack vare en framsynt utbyggnad av kärnkraften på 70- och 80-talen. Kärnkraften spelar därmed en central roll för att klara den nödvändiga elektrifieringen av industrin och transporterna, vilka står för cirka en tredjedel vardera av Sveriges utsläpp.

För att lyckas med elektrifieringen satsar Moderaterna i vår budget på stöd till utbyggnad av laddstolpar för elbilar längs våra vägar och vi vill få på plats ett klimatavdrag för företag som investerar i ny teknik som radikalt minskar eller helt eliminerar utsläppen.

Moderaterna inser, till skillnad från MP, att en satsning på kärnkraft behöver gå hand i hand med insatser för mer förnybar sol och vind. Det handlar inte om att välja antingen eller. Vi måste välja både och.

Lövin använder Fukushima som slagträ mot kärnkraften men blandar ihop tsunamin och kärnkraftsolyckan. Tsunamin, Japans värsta naturkatastrof genom tiderna, orsakade över 15 000 människors död. Det är svårt att veta med 100 procents säkerhet, men FN:s expertorgan, inklusive Värdshälsorganisationen WHO, uppskattar antalet döda till följd av strålning från kärnkraftsolyckan eller förhöjd förekomst av cancer i befolkningen till ungefär noll.

Svensk kärnbränslehantering har ett förslag som håller avfallet borta från grundvattnet i 100 000 år. Den fjärde generationens reaktorer drivs dessutom på gammalt kärnavfall och har en lagringstid på bara några hundra år.

MP har fastnat i gamla dogmer. Sverige behöver en modern politik som tar sin utgångspunkt i vetenskapen och som minskar utsläppen här och nu, i Sverige, EU och globalt. Kärnkraften är en del av det.

Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M)

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimathotet

LÄS VIDARE

DEBATT Kärnkraften är inte svaret på klimathotet

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimathotet

Miljöpolitik

Fossila bränslen

Kärnkraft

Klimatförändringar

Jessica Rosencrantz

Isabella Lövin