ÅSIKT

Nya traditioner blir inte alltid svenska

Replik från Carl Bengtsson om integration

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Problemet med utanförskap och bristande integration kommer att kvarstå så länge inte hela samhället kan sluta upp bakom gemensamma traditioner och värderingar.

Said har rätt i att länders traditioner förändras. Detta gäller dock enbart om de nya traditionerna omfamnas av majoritetsbefolkningen.

Att en minoritetsgrupp tar med sig hemlandets traditioner till Sverige gör inte dessa traditioner per automatik till svenska. Said tycks mena att ”svenskheten” och det svenska samhället ska anpassas för att till varje pris inlemma invandrade traditioner inom ramen för det svenska.

I Sverige har individens frihet länge varit så viktig att det inte gått att ställa några som helst krav på anpassning till det svenska samhället. Som ett resultat av detta har en del invandrade kulturtraditioner kommit i konflikt med majoritetssamhällets grundläggande normer och värderingar, vilket har skapat en kulturell dualism. Denna kulturella dualism har tagit sig uttryck i form av skilda uppfattningar gällande lag och rätt, tilltro till institutioner, statens våldsmonopol och individuella rättigheter.

Att tro att ett avskaffande av ordet ”invandrare” skulle förändra något är minst sagt naivt. Utanförskap och bristande integration kommer att bestå så länge samhällets grundläggande värderingar utmanas. Oavsett om invånarna kallas svenskar eller invandrare.


Carl Bengtsson, statsvetare, samhällsdebattör


Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.