ÅSIKT

Nej, vi bluffar inte med siffrorna

Replik till Lärarförbundet om överfulla barngrupper i kommunerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Elisabet Knutsson och Linda Eskilsson: Modellen för redovisning behöver förtydligas för en mer rättvisande statistik. Att det finns kommuner som ”bluffar med siffrorna” har vi svårt att tro.
DEBATT

REPLIK. Den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn gällande barns utveckling i förskolan är utbildade förskollärare. Storleken på barngruppen är också avgörande för hur väl förskolan fungerar. Skolverket har satt upp riktmärken för minskade barngrupper och varje år satsar regeringen 830 miljoner kronor för att minska grupperna.

I Uppsala kommun har vi i den rödgröna majoriteten MP, S och V målmedvetet arbetat för att öka kvalitén i förskolan. Här har mer än hälften av de kommunala förskolorna med stöd av statsbidragen på bara två år kunnat minska sina barngrupper till i genomsnitt 12 barn jämfört med de utan bidrag där genomsnittet ligger på 19 barn.

Siffrorna visar att det statliga tillskottet gör nytta ute i kommunerna. Däremot rapporteras barngruppsstorlekarna i dag på avdelningsnivå och det är inte alltid så som förskolorna är organiserade. Modellen för redovisning behöver förtydligas för en mer rättvisande statistik. Att det finns kommuner som ”bluffar med siffrorna” har vi svårt att tro.

Vi står inför stora rekryteringsbehov. Tillgången på utbildad personal är en viktig kvalitetsfaktor. I Uppsala har vi i dialog med förskolepersonalen tagit fram konkreta åtgärder för att kunna behålla och rekrytera personal. Det handlar bland annat om lönesatsningar, minskade barngrupper, och arbetskläder för att förskolan ska vara en attraktiv arbetsplats. En viktig faktor som förskolepersonalen lyft fram för deras möjlighet att utföra sitt jobb på ett bra sätt är barngruppernas storlek och tiden att möta varje barn.

Satsningar på förskolan är en viktig investering för att barnen ska få en bra och trygg start i sitt livslånga lärande. Det statliga stödet ökar möjligheterna för kommunerna att göra genomföra dessa viktiga satsningar.


Elisabet Knutsson, utbildningspolitisk talesperson i riksdagen (MP)
Linda Eskilsson, 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i förskoleutskottet i Uppsala kommun (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM