Ge 50 procent i bidrag till högskolestudenter

S-studenter: Så öppnar ni dörren till högskolan till fler

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

50 procent bidrag, 30 procent av studiemedlet till hyran och 15 timmar lärarledd tid. Så lyder vår beställning till ministern för högre utbildning och den S-ledda regeringen för att bredda rekryteringen och deltagande på våra lärosäten, skriver Frida Gunnarsson ochJakob Stone, S-studenter.
50 procent bidrag, 30 procent av studiemedlet till hyran och 15 timmar lärarledd tid. Så lyder vår beställning till ministern för högre utbildning och den S-ledda regeringen för att bredda rekryteringen och deltagande på våra lärosäten, skriver Frida Gunnarsson ochJakob Stone, S-studenter.

DEBATT. I dagarna öppnas antagningen för höstterminen på landets högskolor och universitet.

Dessvärre avgör dina föräldrars utbildningsbakgrund och var i landet du är född fortfarande om du kommer klicka dig in på antagning.se för att söka din drömutbildning.

Detta trots att arbetsmarknaden förändras för att hela tiden ställa allt högre utbildningskrav. Sverige är en av fem länder inom OECD där föräldrars utbildningsnivå har störst påverkan på benägenheten att påbörja högskolestudier. Ingen förbättring kan utläsas under de senaste tio åren.

Vi i Socialdemokratiska studentförbundet uppmanar regeringen att göra mer och presenterar därför tre nummer för att öppna dörren till högskolan för arbetarklassens barn.

S-studenter välkomnar att regeringen beställt en utvärdering av högskolornas arbete med breddad rekrytering. Det är positivt att frågan uppmärksammas och att den ges prioritet. Vi menar dock att det finns flertalet insatser som skulle kunna genomföras redan nu, vi bör inte ödsla tid på att vänta på utvärderingens slutsatser i mars 2021.

Breddad rekrytering kräver ett helhetsgrepp då benägenheten att söka till högskolan är beroende av en mängd faktorer, såväl hårda som mjuka.

S-studenter har därför valt ut de tre reformer inom studiemedel, studentbostäder och utbildningskvalitet som vi ser som mest prioriterade:

  1. Gör 50 procent av studiemedlet till bidrag. Rädslan för livslång skuldsättning sätter käppar i hjulet för mångas drömmar om högre utbildning. Flertalet studier från CSN visar att studenter från studieovana hem i högre grad avstår från att ta studielån. Särskilt drabbade är de som läser till bristyrken inom välfärden, där löneutvecklingen innebär att det kan dröja fram till pensionen innan skulderna är återbetalda, om någonsin. Vi vill därför i stället se en dansk modell, där fördelningen mellan lån och bidrag fördelas jämt.
  2. 30 procent av studiemedlet till hyra. För många innebär en påbörjad högskoleutbildning även flytt till en ny stad. I dagsläget är 12 studentstäder rödlistade av Sveriges förenade studentkårer, vilket innebär att studenter inte kan räkna med att få en bostad under den första terminen. De studenter som då inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt får ställa sig i kö till en studentbostad, en bostadsform vars hyror i många fall stigit till orimliga nivåer. I höstas kunde vi läsa om de nyproducerade studentlägenheterna i huset Docenten i Växjö där hyran ligger på 6 200 kronor i månaden för 27 kvadratmeter, vilket motsvarar nära 60 procent av studiemedlet. Det är oacceptabelt att studenter för att ha någonstans att bo ska tvingas arbeta deltid vid sidan av sina heltidsstudier. Detta system skapar ytterligare hinder för den grupp som redan är underrepresenterad på högskolan. S-studenter föreslår därför att ett hyrestak för studentbostäder införs och att hyran högst får motsvara en tredjedel av studiemedlet.
  3. 15 timmar lärarledd tid i veckan. Samtidigt som fler måste ges chansen att börja plugga, måste också fler kunna avsluta sina studier. Studenter från studieovana hem hoppar i högre grad av sina studier, och vi ser att en viktig faktor är att det saknas tillräckligt stöd i undervisningen. Att exempelvis påbörja en högskoleutbildning när kontakten med läraren endast är någon enstaka timme i veckan och resten av tiden förväntas vara självstudier kan vara en hård start på studierna. Vi vill därför se krav på minst 15 timmar lärarledd tid i veckan. Heltidsstudier ska faktiskt innebära att studier och undervisning på bedrivs på heltid, inte att lämnas ensam med en trave böcker.

50 procent bidrag, 30 procent av studiemedlet till hyran och 15 timmar lärarledd tid.

Så lyder vår beställning till ministern för högre utbildning och den socialdemokratiskt ledda regeringen för att bredda rekryteringen och deltagande på våra lärosäten.

Forskning och kunskap måste spridas till fler, så att alla får möjlighet att känna framtidstro, vem du än är eller var du än bor. För rätten till utbildning ska gälla alla.


Frida Gunnarsson, vice förbundsordförande S-studenter
Jakob Stone, utbildningspolitisk talesperson S-studenter


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE