Debatt

Nu startar vi partiet för landets förorter

Uteslutne centerpartisten: De etablerade partierna har svikit det mångkulturella samhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige är ett mångkulturellt land med utmaningar som kräver nytänkande. Vi saknar ett parti som representerar det mångkulturella samhället och förorterna som i decennier svikits av de etablerade partierna, skriver Mikail Yüksel, ordförande för styrelsen, Partiet Nyans.
Sverige är ett mångkulturellt land med utmaningar som kräver nytänkande. Vi saknar ett parti som representerar det mångkulturella samhället och förorterna som i decennier svikits av de etablerade partierna, skriver Mikail Yüksel, ordförande för styrelsen, Partiet Nyans.

DEBATT

DEBATT. Sverige är ett fantastiskt mångkulturellt land, men blir tyvärr allt mer splittrat. Grunden för denna splittring är de partipolitiska skillnaderna och ideologiska dispyterna mellan samtliga etablerade partier. Individens vardag bestäms, formas och regleras av dessa dispyter. Konkreta resultat spelar inte någon roll i utformandet av ny politik för att möta landets problem.

De etablerade partierna envisas på ett sektliknande sätt med att hålla fast vid ideologiskt begränsade åtgärder och struntar i lösningar som ger resultat, eftersom dessa anses gå emot ideologin. Ideologier och partipolitik går numera före land, logik, vetenskap och medmänniskans framtid.

Växande populism med främlingsfientlig retorik får dessutom samtliga etablerade partier att närma sig varandra med en copy paste-politik från de främlingsfientliga krafterna som sprider sig i vårt samhälle. Liberaler är inte längre liberaler och socialister är inte socialister.

Den här bisarra verkligheten kan endast stoppas med ett nytänkande parti som prioriterar medmänniskans framtid över ideologier och partipolitik. Partiet Nyans vill bedriva en nyanserad politik som bygger på logik och vetenskap. I dag framförs politiska ställningstaganden och lösningar ofta i termer av att vara för eller emot något, medan argumenten bakom ställningstagandena glöms bort. Vi är övertygade om att alla tjänar på ett mer nyanserat debattklimat där man vågar diskutera varje enskild fråga för vad den är.

Därför tar Partiet Nyans avstånd från samtliga etablerade ideologier och vill i stället låta logiken och den beprövade erfarenheten gå före populism och ideologiskt låsta argument.

Vi har identifierat tre akuta problem att prioritera och föreslår följande lösningar.

Islamofobi och främlingsfientlighet

Enligt statistik sammanställd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har hatbrott med islamofobiska motiv ökat stadigt sedan 2009. Sveriges muslimer upplever dagligen både fysiska och verbala personangrepp av rasistisk karaktär. Skadegörelse och vandalisering av egendom är bara några exempel på detta fasansfulla fenomen. Svenska muslimer åtnjuter samma fri- och rättigheter som vilken svensk medborgare som helst. Den svenska staten är ytterst ansvarig för deras trygghet och säkerhet. Ändå är det få islamofobiska brott som blir uppklarade och i stället för stöd från politiska partier möter muslimer absurda förslag så som att kriminalisera muslimsk praktiserande och kultur. Det är en skrämmande utveckling som omedelbart bör stoppas.

Därför är det hög tid att islamofobin får en egen brottsrubricering samt att muslimer får minoritetsställning i grundlagen. Sverige är bra på att påpeka brister gällande minoritetsrättigheter i andra länder, men inte lika bra på att se egna brister. Partiet Nyans vill ändra på det. Vi ser inte muslimer och andra minoritetsgrupper som röstboskap vars dörr man knackar på endast vid val.

Bostadsbrist

Enligt Boverkets årliga enkät har 240 av Sveriges 290 kommuner rapporterat bostadsunderskott 2019. 94 procent av den svenska befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Konsekvensen blir allt större hemlöshet och trångboddhet. Problemet drabbar även de som har tak över huvudet när till exempel unga inte kan flytta hemifrån och människor tvingas bo ihop.

Partiet Nyans har en nyanserad syn även på bostadsbristen. Vi tycker att detta är ett problem som kräver en lösning över blockgränserna och ett stort samarbete mellan staten och näringslivet. Partiet Nyans är definitivt mot fri hyressättning. I dag är nybyggda hyresrätter redan enormt dyra och fri hyressättning skulle öka klyftorna i samhället än mer. I stället vill Partiet Nyans ta bort det överdrivna regelverket och centralisera bostadsbyggandet helt och hållet genom en ny myndighet som ska ansvara för bostadsbyggandet i hela landet i nära samarbete med kommuner och med särskilt fokus på hyresrätter.

Den nya myndigheten ska ha i uppgift att genom upphandling låta näringslivet bygga fler hyresrätter, som sedan ska förvaltas av kommunala och statliga bolag med noll vinstintresse. Därtill behöver vi underlätta för privatpersoner att investera i mer än en bostad samt möjliggöra att hyra ut sin bostad skattefritt. Bostadsbristen är inte bara de bostadslösas bekymmer. Det är dags att visa solidaritet för att lösa detta problem.

Integration

Debatten kring integration ägs tyvärr av populistiska och främlingsfientliga krafter och deras låtsande meningsmotståndare som är obenägna att sopa framför egen dörr. Samtalen har gått från att diskutera arbetsmarknadspolitiska lösningar till att allt oftare röra värderingar och i många fall assimilering. Människor som flyr krig och förtryck möts ofta av fördomar och förtryck kopplat till kultur- och/eller religionstillhörighet. Faktum är att utlandsfödda är överrepresenterade bland arbetslösa och hårt drabbade av de problem som existerar i våra förorter.

Vi anser därför att fokus bör flyttas från människors privatliv till arbetsmarknadspolitiska aspekter. Partiet Nyans vill kombinera SFI-undervisning med yrkesförberedande utbildningar för de som saknar jobb. Yrkesförberedande utbildningar förser arbetsgivarna med kompetent arbetskraft, människor med jobb, staten med skatteintäkter, och landets företag med stärkt konkurrenskraft på den globala marknaden.

Yrkesutbildningarnas status behöver höjas, de behöver bli fler och utformas i samarbete med arbetsgivarna så långt det är möjligt. Vi vill dessutom utreda möjligheten att göra språkundervisning obligatorisk. Dock skiljer sig våra argument från de främlingsfientliga krafternas. Partiet Nyans anser att alla som kommer till Sverige ska uppmanas att lära sig så pass bra svenska att de ska kunna stå upp för sina rättigheter och vara delaktiga i samhället utan att behöva hjälp från andra. Kunniga invandrare är nog det som skrämmer de främlingsfientliga krafterna mest.

Sverige är ett mångkulturellt land med utmaningar som kräver nytänkande. Vi saknar ett parti som representerar det mångkulturella samhället och förorterna som i decennier svikits av de etablerade partierna.

Innan varje val tävlar de etablerade partierna på att låtsas om nya åtgärder riktade mot problem som drabbar medborgare med utländsk bakgrund. Efter valet glöms alla löften bort.

Partiet Nyans vill prioritera medborgarnas väl och vi före partiet. Vårt syfte är att bli ett enande och lösningsorienterat parti som möter minoritetsbefolkningens utmaningar, hand i hand och sida vid sida med majoritetsbefolkningen, genom dialog och ömsesidig respekt för varandras olikheter. Vårt mål är att komma in i kommunfullmäktige bland annat i Stockholm, Göteborg och Malmö samt Sveriges riksdag i valet 2022.

Mikail Yüksel, ordförande för styrelsen, Partiet Nyans


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Integrationen i Sverige

LÄS VIDARE

REPLIK Nej, alla i förorten är inte muslimer

ÄMNEN I ARTIKELN

Integrationen i Sverige

Politik

Islamofobi

Integration

Bostadspolitik