MP, ni prioriterar prat framför riktiga resultat

Debattören: Klimatfrågan är för viktig för att rösta på ett parti som inte har någon plan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alice Bah Kuhnke lyfter fram Tyskland som ett föregångsland för att de bland annat valt att avveckla sin kärnkraft. Men när hon utfrågas om den stora tyska utbyggnaden av naturgas har hon svårt att säga att hon tycker att Tyskland gör fel som nu investerar stort i fossil gas, skriver Emma Wiesner (C).

Foto: TT

DEBATT. Miljöpartiet är precis som Centerpartiet ett parti som sätter miljö- och klimatpolitiken högt upp på agendan. Jag tvivlar inte på Miljöpartiets goda intentioner, men jag börjar bli riktigt bekymrad över deras bristande intresse av att nå faktiska resultat. Istället verkar de mer intresserade av fina ord och löften som låter bra. Det blev inte minst bekräftat i SVT:s utfrågning av deras listetta Alice Bah Kuhnke.

I utfrågningen sa Bah Kuhnke att hon inte är intresserad av kompromisser, utan att det är bättre att driva opinion. Det är själva definitionen av att sätta prat framför resultat. Det går också tvärt emot det Miljöpartiet skriver i sitt eget valmanifest: ”Nu krävs mer än fina ord”. Ett annat exempel på hur tomt partiets ord ekar är att deras viktigaste vallöfte, att införa en bindande koldioxidbudget i EU, redan är infört. De verkar helt enkelt inte ta frågan på allvar.

Det är även beklämmande att Alice Bah Kuhnke inte klarar av att svara på varken de mest basala frågorna om klimatet eller enkla frågor om Miljöpartiets politik när hon ställs mot väggen. Bah Kuhnke lyfter till exempel fram Tyskland som ett föregångsland för att de bland annat valt att avveckla sin kärnkraft. Men när hon utfrågas om den stora tyska utbyggnaden av naturgas har hon svårt att säga att hon tycker att Tyskland gör fel som nu investerar stort i fossil gas.

Klimatfrågan är för viktig för att rösta på ett parti som inte har någon plan för vad man säger sig vilja uppnå. I de skarpa förhandlingarna i Europaparlamentet är det resultatet som spelar roll, inte hur högt man skriker.

Miljöpartiets track record från den senaste mandatperioden talar för sig självt. Deras ledamöter har systematiskt gått på tvären med forskning och röstat emot växtförädlingstekniker som kan göra jordbruket mer klimatsmart, såväl som frihandelsavtal som skulle sätta nya internationella standarder för klimat- och miljökrav. Det skadar klimatomställningen och minskar möjligheterna till en trygg livsmedelsförsörjning.

I februari röstade Miljöpartiets ledamöter nej till ökad handel med Singapore, ett land som nu gör stora satsningar för att fasa ut det fossila energiberoendet. De röstade också nej till frihandelsavtalet med Japan som är föregångsland inom miljöteknik, från luftföroreningar och avfallshantering till förnybar energiproduktion. De röstade även nej till frihandelsavtalet med Kanada, som sätter en ny internationell standard för krav på miljö, hälsa och social hållbarhet i handelsavtal.

Miljöpartiets protektionism är helt enkelt riktigt dålig miljöpolitik.

Vi i Centerpartiet vet vad som kommer att behöva göras för att lösa klimatutmaningarna. Vi kommer alltid prioritera resultat framför prat. Det måste bli dyrare att släppa ut och billigare att göra rätt. Fler sektorer måste betala för sina utsläpp och subventionerna av fossil energi måste upphöra. För att bara nämna några saker.

Klimatfrågan är akut. Den kräver att vi agerar här och nu. Jag tycker svenska folket ska veta att Miljöpartiet prioriterar prat framför konkreta resultat för klimatet.


Emma Wiesner, Energiingenjör och tredjenamn till Europaparlamentet för Centerpartiet (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

LÄS OCKSÅ

REPLIK: Våra resultat är klart överlägsna, Centern

Publisert: