Debatt

Granska inte skolan mitt i coronakrisen

364 rektorer, lärare och skolpersonal: Lita på lärarkåren och hjälp oss i stället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skolinspektionen vill snabbgranska hur skolorna hanterar sitt uppdrag i coronakrisen. Det finns en tid för allt, kanske även för bokstavstrogen kontrollbyråkrati. Men den tiden är inte nu, skriver 364 rektorer, lärare och annan pedagogisk personal.
Skolinspektionen vill snabbgranska hur skolorna hanterar sitt uppdrag i coronakrisen. Det finns en tid för allt, kanske även för bokstavstrogen kontrollbyråkrati. Men den tiden är inte nu, skriver 364 rektorer, lärare och annan pedagogisk personal.

DEBATT

DEBATT. När Skolinspektionen i riksmedia (Aftonbladet 9/4, DN 10/4) lagom till påskhelgen presenterar sin plan att snabbgranska hur Sveriges skolor hanterar sitt uppdrag under coronakrisen med fokus på särskilt stöd och garanterad undervisningstid binder de omedelbart ett smärtsamt (påsk)ris till Skolsveriges många redan trötta ryggar.

Reaktionerna bland lärare och skolledare låter inte vänta på sig. Myndighetens brist på respekt och fingertoppskänsla i ett akut krisläge upplevs som monumental, och röster höjs för en kollektiv vägran att svara på några frågor alls om inspektionen skulle höra av sig.

Inte så mycket för själva ambitionen att följa upp skolornas krishantering och skydda enskilda elevers rättigheter, utan för det fullkomligt tondöva valet av tidpunkt.

Det råder ett i modern tid aldrig skådat läge i världen, och så även för svensk skola. Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo säger till Aftonbladet att “det är en situation som ingen har kunnat förutse och öva på”.

På extremt kort tid har gymnasieskolor och vuxenutbildning ställt om från klassrumsundervisning till fjärr- och distansundervisning. På samma korta tid har grund- och förskolor anpassat sig till en ny verklighet där en stor andel barn och elever och medarbetare är hemma på grund av sjukdom eller rädsla för smitta.

Sveriges ambition att hålla för- och grundskolor öppna för att rädda samhället från kollaps och för att skydda och värna utsatta barn och unga, applåderas av en majoritet av oss som arbetar inom för- och grundskola.

Känslan av att vara en samhällelig nyckelfunktion är stark och viljan att göra det absolut bästa av situationen lyser tydligt igenom i det enormt generösa delandet av lösningar, idéer och erfarenheter som nu sker inom och mellan skolor.

Men styrdokumenten och kraven på svensk skola är formulerade i “fredstid”. De är tänkta som uppnåendemål i ett land där grundstrukturer och förutsättningar är stabila. Där är vi inte nu, och det får konsekvenser.

För på samma sätt som i sjukvården måste nu alla skolans professionella göra prioriteringar som för den enskilde kan innebära betydande försämringar.

Inte för att vi vill eller inte vet vårt uppdrag utan för att situationen kräver det.

  • Elever i behov av extra anpassningar och stöd, till exempel delvis enskild undervisning, stöd för koncentration och socialt samspel eller anpassade uppgifter, har svårare att få det just nu när undervisningen sker på distans eller med klart decimerad personalstyrka på skolorna.
  • Undervisning i vissa ämnen och/eller moment kräver att lärare och elev befinner sig i samma rum. Här öppnar Skolverket för att gymnasieskolorna ska kunna kalla in sina avgångselever till skolan för att genomföra dessa moment, men flera veckor har redan gått förlorade och tiden att ta igen praktiska moment kommer att minska den tänkta tiden för andra moment och kurser.
  • Vårdnadshavare är inte lärare. Det finns många skäl till att “hemskolning” inte är tillåten i Sverige, ambitionen att enbart utbildade lärare ska ansvara för elevers undervisning är en. Nu sker hemskolning av både små och äldre elever vare sig vi önskar eller ej. Det är helt omöjligt för lärare och rektorer att på distans ansvara för att tider hålls och att de över året utlagda ämnestimmarna fylls med rätt innehåll.
  • Grundskolans lärare dubbelplanerar för att både erbjuda fortsatt undervisning i klassrummen samt distansundervisning. Det säger sig självt att distansundervisningen inte kan hålla samma kvalitet vad gäller relationer, samspel, fostran och omtanke som i klassrummet.

Om detta är lärare och skolledare smärtsamt medvetna. Det behövs inte en inspektör över Skype för att konstatera att så är fallet. Och det är en sista rejäl spik i kistan på den saligt insomnade tilliten till lärarkårens och skolledarnas kompetens och vilja att göra rätt, att ändå genomföra inspektioner i nuläget.

Vår bestämda uppfattning är att det finns mängder av värdefulla insatser som Skolinspektionens många medarbetare skulle kunna ägna sig åt just nu:

  1. Avlasta lärare, skolledare och skolchefer genom att informera oroliga vårdnadshavare om den rådande pandemin och de konsekvenser och (tillfälliga) försämringar som därmed med viss logik uppstår också inom skolväsendet.
  2. Föra samtal med berörda myndigheter om hur en snällhetsklausul eller en coronakvot kring betygssättning och urval kan utformas för framför allt avgångselever i både grundskolan och gymnasiet, så att det inte blir eleverna som personligen får betala för krisen i form av begränsade möjligheter att ta sig vidare i skolsystemet och följa sina drömmar.
  3. Kvalitetsgranska den flod av digitala läromedel och verktyg som nu erbjuds skolorna gratis från förlag och författare. Så att det, när krisen är över, finns en tillförlitlig och samlad bedömning för skolor och huvudmän att ta stöd av i sina beslut om eventuella inköp.
  4. Dokumentera hur skolor och huvudmän hanterar krisen utan att belasta enskilda skolor/skolledare/lärare med intervjuer och granskningar just nu. Samla in öppet material, dokumentera kommunikation och så vidare för att sedan, när krisen är över, kunna ge samtliga skolhuvudmän ett överskådligt och användbart stöd av typen ”När krisen kommer … nästa gång”.

Svensk byråkrati är, när den är som bäst, en garant för likvärdighet, ordning, öppenhet och demokrati. Den är nödvändig och mer uppskattad än vi normalt ger uttryck för.

Men också byråkratin behöver anpassa sin karta efter den faktiska terrängen. För det kommer ett sedan.

Det kommer en tid post-corona då allt det som sker just nu kan och ska utvärderas, undersökas, beforskas och analyseras. För att rusta oss som nation och profession att göra färre fel, fler rätt och smartare val nästa gång.

Det finns en tid för allt, kanske även för bokstavstrogen kontrollbyråkrati.

Den tiden är inte nu.


Ingela Netz, rektor Parkskolan, Pysslingen
Håkan Stenström, rektor Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka
Linnea Lindquist, rektor Hammarkullsskolan Göteborg
Cecilia Sjöström, rektor Teknik & Servicegymnasiet, Stockholm
Eva Daun, rektor S:t Petri skola Malmö
Peter Häyrinen, rektor Backaskolan, Göteborg
Edward Jensinger, rektor, NTI Gymnasiet Lund
Anna Bittár, rektor Brevik skola, Pysslingen
Jesper Tornebjer, rektor Sköndalsskolan, Stockholm stad
Damla Acaralp, lågstadielärare, Aspnässkolan
Patrik Sjöberg, rektor Skönstaholmsskolan & Kvickenstorpsskolan, Stockholms stad
Caroline Andersson, rektor Linköping
Jan Kjellin, förskollärare, Falu kommun
Claes Jenninger, lärare, författare, skoldebattör
Elin Hållén Quas, biträdande rektor, Gröna Dalenskolan, Håbo kommun
Lilian Varnander, konsult inom skolledning
Monika Blom, rektor Bjurslättsskolan 4-6, Göteborg
Annefrid Svenningsson, rektor Påskbergsskolan, Varberg
Magnus Erlandsson, biträdande rektor, Vittra Kronhusparken, Göteborg
Marika Andersson, rektor Lövgärdesskolan 4-9 Göteborg
Ehsan Momeni, biträdande rektor, Göteborg
Maria Nicolai, rektor Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
Ola Sundberg, verksamhetschef grundskola och särskola, Vara
Martin Roth, rektor Malmö Borgarskola, Malmö
Olof Barr, lektor Katedralskolan, Lund
Mariette Andersson, Rektor Torslunda skola, Mörbylånga
Peter Pripp, biträdande rektor Katedralskolan, Lund
Alen Tosum, lärare, Röselidsskolan, Gråbo
Edin Filipovic, lärare Ester Mosessons gymnasium, Göteborg
Morgan Damberg, rektor Pershagenskolan, Södertälje
Jonas Edlund, lärare Navets skola, Örebro
Per Kornhall, skolexpert och författare
Marie Stoltz, rektor Jordens skola, Pysslingen
Semira Vikström, rektor Visättraskolan, Huddinge
Maria Jarlsdotter, f d gymnasierektor
Agneta Nilsson, rektor Universitetsholmens gymnasium, Malmö
Anna-Kristina Jerlhag, rektor Långmosseskolan, Göteborg
Yvonne Bosevik-Tornäs, lärare Jönköping
Linda Davidsson, gymnasiechef Fenix Kultur- och Kunskapscentrum, Vaggeryd
Ingela Bursjöö, lärare, Göteborg
Jannike Kohinoor, lärare Sv/SO 7-9, Glömstaskolan
Tilde Jansson, lärare, Tappströmsskolan, Ekerö
Erik Winerö, lärare, Lerums gymnasium
Niklas Myrtenblad, grundlärare fritidshem nynäshamn
Anna Pilebro Bryngelsson, rektor Silverdalsskolan, Sollentuna Kommun
Fredrik Lundqvist, bitr rektor Hjortsbergsskolan Falkenberg
Margareta Forsman, rektor Sätraskolan Stockholms Stad
Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare och bitr. kommunombud för LR i Göteborg
Petra Karlsson, rektor Gymnasieskolan Spyken, Lund
Ingalill Fritzon, rektor Katedralskolan, Lund
Kristina Lundin, lärare Ullvigymnasiet, Köping
Karin Stubbergaard, Poolrektor Malmö Stad
Anna-Carin Forslin, rektor Piltorpsskolan, Västerås
Ann-Christine Norman, lärare, Boden
Simon Ekdahl, rektor, NTI Gymnasiet Örebro
Odd Borg, lärare, Varberg
Mia Melin, rektor Slöingeskolan, Falkenberg
Fredrik Hemmensjö, rektor Malmö Latinskola, Malmö Stad
Torbjörn Hanö, rektor Polhemskolan, Lund
Charlotta Karlsson, bitr rektor Falkenberg
Andreas Hultin, utvecklingsledare Gymnasie- och vuxenutbildningen, Västerås Stad
Gunnar Valinder, ordförande, LR Göteborg
Maria Hedelin Björse, biträdande rektor, Gymnasieskolan Spyken, Lund
Susanne Granat Ahlstrand, rektor Mikaeliskolan, Nyköping
Mia Melin, rektor Slöingeskolan, Falkenberg
Janna Scheele, koordinator RUN Systematiskt kvalitetsarbete, Mittuniversitetet
Christel Dahlin, rektor LBS Kreativa Gymnasiet Kungsbacka
Elisabeth Landström, rektor Björkskataskolan, Luleå 
Else-Marie Hallqvist, rektor Nytorpsskolan Göteborg
Marika Abrahamsson, utvecklingschef Utbildningsförvaltningen, Partille kommun
Sandra Kanaryd, rektor PeterSvenskolan, Pysslingen, Landskrona
Gunilla Ordell, rektor Viggby rektorsområde, Täby
Johan Larsson, lärare Navets skola, Örebro.
Josefin Claesson, rektor LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg
Sara Jansson, rektor Lerlyckeskolan Göteborg
Jan Lindgren, rektor Viksbergskolan, Södertälje
Robert Dirksen, rektor Göingeskolan, Östra Göinge
Kicki Benerdal, rektor Stöpenskolan, Skövde
Frank Murphy, rektor MTU gymnasium, Linköping
Anneli Vossman Strömberg, rektor Freinetskolan Mimer, Norrtälje
Patricia Diaz, pedagogisk utvecklare KTH, Stockholm
Linn Thomasson, rektor Kungsklippeskolan, Huddinge
Marita Sandin, Freinetskolan Hugin
Lotta Bartosch, rektor Nyköpings Friskola
Linda Andersson, speciallärare, Ekerö kommun
Malin Tväråna, gymnasielärare och didaktikforskare, Uppsala
Stojanka Drinic, biträdande rektor Nya Elementar skola, Stockholm
Marcus de Vreeze, lärare, Filipstads kommun
Johan Eriksson, bitr rektor, Runbacka Sollentuna
Camilla Bakke, lärare, Göteborg
Björn Elmlund, lärare, Göteborg
Hillevi Nyström, lärare i SU-grupp, Angered
Lillemor Rehnberg, utbildningsledare, avd för Rektorsutbildning, Uppsala universitet
Nina Cronee, lärare S:t Olofs skola, Sigtuna
Sara Skagerström, rektor Nygårdskolan Linköping
Adam Leszczynski, lärare och it-samordnare Mimers Hus gymnasium, Kungälv
Judit Beres Lagerqvist, rektor Skälltorpsskolan Göteborg
Mojdeh Golve, lärare Upplands-bro
Anders Gustafsson, lärare, Kalmar kommun
Karolina Nilsson, lärare, Eskilstuna kommun
Mattias Liedholm, rektor Skurup
Sara Dahl, rektor, Drottning Blankas gymnasieskola, Halmstad
Heléna Fransman, speciallärare, Kristianstad
Anders Ludwigsson, musik- och engelsklärare 7-9, Borlänge.
Malin Jakobsson, lärare, Nässjö kommun
Laura Brännström, biträdande rektor Stureskolan, Boden
Charlotte Mörck, rektor Häggvik-Skälbyskolan Sollentuna kommun
Rasmus Eriksson, SO-Lärare Härryda Kommun
Anna-Karin Rejholt, lärare, Stockholm
Annika Magnusson Stenfelt, lärare, Kungsbacka kommun
Annika Mulalic, lärare i Göteborg
Maria Johansson, lärare Hallstahammars Kommun
Veronica Källström, lärare Bräcke/Ragunda kommun
Stina Carlsson, lärare, Dals-Ed
Ingrid Tidvall, lärare, Malmö
Morgan Andersson, Rektor Marks kommun
Jonas Olsson, rektor, Uppsala kommun
Gia Haraldsson, rektor Härryda kommun
Ulrika Palis, lärare 6-9 Kungsbacka kommun
Johan Ahlström, Norra Sorgenfri gymnasium, Malmö
Heléne Schön, rektor Rudbecksgymnasiet, Örebro
Tangra Brussander, rektor Bergska gymnasiet, Finspång
Ingela Sjöstedt, lärare Åstorp
Anna Wahlqvist, specialpedagog, Glöstorpsskolan, Göteborg
Anna-Katarina Teig, lärare, Dalhemsskolan, Helsingborg
Sofi Ekström, lärare åk 2, Järfälla kommun
Véronique Girardet, lärare, Älmhult
Ingrid Svensson, speciallärare och förstelärare, Bergska gymnasiet, Finspång
Susanne Tobiasson, lärare Kvibergsskolan, Göteborg
Christian Fegler, rektor Malmö idrottsgymnasium, Malmö
Anders Nilsson, rektor, Olympiaskolan, Helsingborg
Katarina Wallströmer, rektor Brickebackens skola, Örebro kommun
Ingela Skalin-Lundman, bitr rektor, Norrtälje
Jens S West, universitetsadjunkt i pedagogik fd. Rektor i grundskolan
Åse Nilsson, rektor Pauliskolan, Malmö
Anders Jonasson, lärare Nyhamnsskolan Höganäs
Anna Almroth Werna, rektor Bäckängsgymnasiet, Borås7
Therése Andersson, lärare Umeå
Ola Nilsson, tjänstledig IKT-pedagog, Lindeborgsskolan Malmö
Åsa Söderström, lärare, Junedalsskolan, Jönköping
Nina Svensson, rektor Mellersta Förstadsskolan, Malmö
Marit Ekstener, utvecklingsledare, tidigare rektor/gy-chef, Tranemo kommun
Jenny Nyberg, rektor Oxievångsskolan Malmö stad
HP Tran, lärare, Vättleskolan, Göteborg
Alexander Skytte, lärare, Järfälla kommun
Ulla-Britt Wennergren Löwing, specialpedagog, Botkyrka kommun
Jörgen Krusell, lärare, huvudskyddsombud, ordförande LR Södertörn
Per Håkansson, lärare, Skövde
Anne Olsson, lärare Melleruds Kommun
Alexandra Johansson, specialpedagog Göteborg
Catrin Borgå, lärare, Stockholms stad
Örjan Liebendörfer, rektor Solberga By
Annika Trenneman, lärare Kryddgårdsskolan, Malmö
Andreas Johansson, lärare Upplands-Bro kommun
Elinor Löfstaf, lärare, Västerås
Sandra Blomqvist, gymnasielärare Linköping
Sanna Bjers, lärare, Halmstad
Mikael Olander, lärare Stockholm
Teresa Leijonhufvud, lärare, Värmdö
Maria Knutsson-Torvaldsen, resurslärare, Ockelbo kommun
Maria Siöland, lärare, Hagalundskolan, Dalby
Niclas Wahlgren, gymnasielärare och ordförande LR Karlshamn
Linda Carlsson, lärare år 4-6, Vidingsjöskolan, Linköping
Alexander Köll, lärare, Stockholm
Alexandra Westberg, lärare, Slottsskolan, Eskilstuna
Jenny Isén, lärare, Lund
Elisabeth Pettersson, lärare, Haninge kommun
Daniel Bäckström, lärare, Örebro
Johanna Adams, fritidspedagog, Landskrona
Li Throbäck, lärare 7-9, Ystad
Linda Björkqvist, lärare Umeå
Linda Vånemo, förstelärare, Helsingborg
Katarina Bergström, sv, sva, eng-lärare, högstadiet, Malmö
Max Enström, lärare, Stockholm
Sara Starck, lärare F-6, Norrtälje
Jenny Winberg, lärare, Tillbergaskolan, Västerås
Tine Hallberg, skyddsombud Lärarförbundet, Katrineholm
Anne Olsson, lärare Melleruds Kommun
Mats Jensen, rektor Önstaskolan, Västerås
Ulrika Broman, förstelärare Ängelholm
Jennie Martinsson, rektor Galären skola, Karlskrona
Ulrika Sandberg, lärare, jönköpings kommun
Daniel Darpe, lärare Stockholm
Viveka Gulda, lärare, Trelleborg
Donat Zulfaj, lärare, Malmö
Somir Sinharay, ordförande, Lärarförbundet Håbo
Adriana Sturesson, lärare, Malmö
Annette Madsen, lärare, Malmö
Lena Olofsson, spec.ped. Landskrona
Jenny Vide, lärare, Uppsala
Christina Hjalmarsson, speciallärare, Hedemora
Linus Spjutsberg, lärare, Bjuv
Erika Färnström Sving, lärare, Nordanstigs kommun
Sandra de Keyzer Larsson, lärare, Haninge kommun
Jonna Runheimer, rektor Bjuvs kommun
Ann Thorvaldsson, specialpedagog, Flen
Stefan Karlström, förstelärare, Uppland-Bro
Dalal Touma, lärare, Bromstens skola, Stockholm
Jennie Kronvall Weberg, lärare Glömstaskolan
Mio Lundegård, specialpedagog Hammarbyskolan södra
Otto Manneberg, tekn dr, lärare
Elisabet Engberg, speciallärare, Sjödalsgymnasiet Huddinge kommun
Christina Svensson, rektor, Marks kommun
Terese Larsson Blom, lärare, Ovanåkers kommun
Mia Smith, lärare, Partille
Annika Sjödahl, lärare, Håbo
Lizette Karlsson, lärare, Ronneby kommun
Ann-Sofie Leven, förstelärare, Sollentuna kommun
Christoffer Tjellqvist, lärare, Lomma kommun
Ronja Hourieh, lärare, huddinge kommun
Benny Johansson, ma/no-lärare 7-9, Uddevalla kommun
Britt-Inger Eliasson, rektor, Bergsgårdsskolan F-3 Göteborgs kommun
Sofia Blom, förstelärare, Halmstad kommun
Charlotte Randmael Halvorsen, ma/no-lärare 4-6, Österåker kommun
Suzanne Gynnhammar, lärare Navets skola, Örebro
Badin Kovli, lärare Furulundskolan, Halmstad.
Pernilla Torres, lärare Stockholm stad
Marie Johnsson, lärare Högsby Kommun
Thomas Johansson, lärare Halmstad kommun
Camilla Haglund, rektor Härryda kommun
Ellinor Brantås, lärare Järfälla kommun
Catrin Freidenvall, rektor Pysslingen
Helena Edvardsson, lärare Göteborgs Kommun
Cecilia Lind, lärare, Göteborg
Vilija Liorančienė, bildlärare Utsäljeskolan Huddinge Kommun
Fredrik Gyllenberg, lärare, Stockholm
Viola Loch, Värmdö kommun
Oskar Sjöström, lärare, Ängelholm kommun
Elisabeth Wikberg, rektor Tjörns kommun
Yvonne Kron, specialpedagog Göteborgs kommun
Anna Paris, förstelärare  Musiklådans skola, Uppsala
Anna Björk, gymnasielärare, Eksjö kommun
Johanna Einarson, lärare Växjö kommun
Belinda Andersson, lärare Osby kommun
Camilla Larsson, lärare, Umeå kommun
Emma Bengtsson, lärare, Göteborg
Viktoria Grimfjärd, biträdande rektor, Fryxellska skolan, Västerås
Lina Gudmundsson, lärare, Malmö stad
Camilla Ovesdotter, grundskollärare Östersunds kommun
Jimmy Askelius, lärare, Huddinge kommun.
Malin Olsson, rektor Håbo kommun
Kicki Erikssson, lärare Vimmerby
Jonas Bångdal, lärare, Lidingö stad
Jessica Linnell, lärare, Kungsbacka kommun
Nicklas Åkesson, It-pedagog, Malmö Stad.
Maria Fridell, lärare, Vetlanda
Hannelore Bryttmar, lärare Håbo kommun
Joanna Lundin, leg.lärare, Huddinge
Jenny Comstedt, rektor Österänggymnasiet Kristianstad
Anna-Karin Gustrin, lärare,  Sollentuna kommun
Sigge Svensson Martell, lärare, Båstad kommun
Carin N Gustafsson, leg.grundskollärare, Kristianstad
Emma Nordström, rektor Nykvarns kommun
Kim Bellander, lärare, Uppsala
Anette Vestin, lärare, Polhemsskolan Lund
Christopher Häll, lärare, Kryddgårdsskolan, Malmö
Susanne Edström, Idrottslärare, Tolvåkerskolan, Löddeköpinge
Johan Wiman, idrottslärare, Göteborg
Peter Strömblad, rektor Svalövs Montessori och styrelseledamot Idéburna Skolors Riksförbund
Malin Larsson, ieg Idrott- och Hkk lärare, Staffanstorp
Pernilla Larsson, leg gymnasielärare, Helsingborg
Jeanette Fry, rektor, Rosendalsgymnasiet Uppsala
Fredrik Sandström, lärare, Arboga
Ditte Karlsson, lärare, Mörarps skola, Helsingborg
Gabriella von Essen, gymnasielärare, Stockholm
Maria Ingvarsson, lärare, Norra Skolan, Vänersborg
Malin Thunström, rektor, Gruvans skola och Tystberga skola, Nyköping
Henrik Gustafsson, rektor, Västra Ramlösa skola, Helsingborg
Daniel Sandin, gymnasielärare, Katedralskolan, Lund
Louise Rehnström, grundskollärare, Kyrkskolan, Trosa , kommun
Cecilia Hansson, rektor, Mölleskolan, Skurups kommun
Anders Jungstedt, lärare Teknik & Service Gymnasiet, Stockholm.
Peter Park Larsson, rektor, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
Donnie Klang, leg lärare idrott & hälsa, Nynäshamn
Lasse Keybets, rektor, Hvitfeldtska Gymnasiet, Göteborg
Jan Karlsson, lärare, Stenungsunds Kommun
Karolina Lindroos, lärare, Västervik
Gunilla Linton, bitr rektor, Lund
Camilla Liljeroth, rektor, Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg
Mats Månsson, biträdande rektor, Polhemskolan, Lund
Marie Mether, utbildningsledare, vuxenutbildning
Josefine Englesson, lärare, Hoks Skola, Hok
Tina Johansson, rektor, Nyköpings kommun
Emma Enström, rektor Norrskenet, Kalix
Lena Boström, rektor Karl Johans skola, Örebro
Josephine Wallenberg, rektor Rudanskolan och Söderby skola,  Haninge
Jenny Kjellberg, rektor Vendelsö Hage, Vendelsö
Maria Erlandsson, rektor Trägymnasiet, Ljusdal
Kerstin Dareflod, biträdande rektor Ålstensskolan Stockholm
Fredrik Björkman, lärare, S:t Petri skola, Malmö
Marie Lagergren, lärare, Göteborgs Stad, Grundskoleförvaltningen
Jane Almquist, bitr.rektor, Stockholm
Joel Trygg, biträdande rektor, Malmö Stad
Thomas Småberg, biträdande professor, fak för lärande och samhälle, Malmö universitet
Åsa Bauermeister, rektor Myrängsskolan
Pernilla Sakurai, lärare, Rosenlundsskolan, Rönninge
Susanne Jönsson, lärare, Ekets skola, Örkelljunga
Katarina Koto, rektor Stockholm
Camilla Tucinska, förstelärare, Brinkskolan, Täby
Camilla Askebäck Diaz, lärare, Stockholm
Mikael Fransson, lärare, Alvikenskolan, Bromölla
Evy Andersson, specialpedagog Hörby
Mikael Belin, lärare/skolledare, Elektrikergymnasiet, Stockholm
Runar Krantz, rektor Fyrisskolan, Uppsala
Louise Eriksson, rektor Landamäreskolan, Göteborg
Johanna Rundgren, rektor Villanskolan Ängelholms kommun
Mia Strömgren, rektor Lycksele kommun
Jennie Olsson, lärare PeterSvenskolan Landskrona
Agneta Jonzon, rektor Värmdö Kommun
Maria Burtus, rektor Hagagymnasiet, Borlänge
Kristin Silvennoinen, lärare, Stockholm
Robert Nordqvist, rektor, Örnsköldsviks gymnasium, Örnsköldsvik
Jessica Nyberg, lärare F-3, Umeå
Maria Ramstedt, leg. lärare Mellringeskolan 7-9, Örebro
Matilda Södergren, lärare i fritidshem, Umeå
Anna-Kari Krantz, specialpedagog, Aspuddens skola, Stockholm Stad
Britt-Marie Auno, lärare i förskoleklass, Järfälla kommun
Sophie Eld, lärare F-3, Linköping
Martin Borg, biträdande rektor, Gymnasieskolan Vipan, Lund
Lina Nilsson, lärare 4-6, Lunds kommun
Susanne M Johansson, skolchef, Montessoriskolan Pärlan, Marks kommun
Ronald Caois, doktorand i pedagogik, Göteborgs universitet.
Jan Aronson, rektor Södra Ängby skola, Stockholm
Marie Raymond, rektor Kärrdalsskolan Göteborgs Kommun
Gerd Elmander, rektor Herrgårdsskolan Göteborgs Kommun
Mojdeh Golve, lärare, Upplands-bro kommun
Nina Elisabet Engstrand, lärare Upplands-bro Kommun
Andra Oll, lärare, Morabergs studiecentrum, Södertälje
Anna-Maria Johansson, Specialpedagog, Stockholms stad
Nina Engstrand, lärare, Upplands-bro
Gabriella Ekström Filipsson, rektor Stordammen F-9
Johan Månsson, rektor Klippans kommun
Lotta Funnemark, rektor Fenestra Centrum, Pysslingen
Anja Hörnlund, rektor Kungsbacka Kommun
Pernilla Lundgren, lärare och utbildningskonsult
Henrik Nilsson Tröst, förstelärare Olofström
Karolina Nilsson Tröst, lärare Olofström
Isabelle Ingvarsson Palm, lärare Olofström
Liisa Svenns, specialpedagog, Ekerö
Malin Herin, lärare Raoul Wallenbergskolan Skövde
Andreas Bergman, lärare, SO, Karlshamn
Merita Lund, rektor Dösjebroskolan, Kävlinge
Jonas Johnsson, lärare Bromstensskolan, Stockholm
Anna-Karin Janerus, lärare Olofström
Pojan Ashouri, lärare Bålsta
Marie Hög, gymnasielärare Olofström
Mattias Svensson, biträdande rektor Maria Parkskolan, Helsingborg
Eva Axelsson, lärare, Cybergymnasiet, Stockholm
Martin Johnsson, lärare, Guldhedsskolan, Göteborg
Mattias Hillbom, leg. lärare i idrott och hälsa, Aspnässkolan, Järfälla kommun
Ingrid Sandin, lärare Stockholm
Therese Torselius, leg. lärare, Stockholm
Hanna Wirde, rektor, Stockholms stad
Jakob Alteryd, förstelärare, Uddevalla
Ingela Wihlner, bitr rektor, Bredängsskolan, Stockholm
Per Mörk, Fridhemsskolan, Malmö
Helena Selsfors, Söderköpings Waldorfskola
Pia Bolander, lärare, Sigtuna
Filippa von Essen, lärare Teknik & service gymnasiet, Stockholm
Anne Hörnberg, rektor Bergums skola F-3 Göteborgs Kommun
Christina Wehtje, bitr rektor, S:t Petri skola, Malm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

ANNONS EXTERN LÄNK

Tror du att du haft Covid-19? Beställ antikroppstest enkelt här.

Werlabs

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Coronapandemin

LÄS VIDARE

REPLIK Ni missförstår om inspektion av skolan

ÄMNEN I ARTIKELN

Coronapandemin

Coronaviruset

Skola & utbildning

Lärarbristen

Skolverket