Fem nya miljarder till välfärden

S, MP, C och L: Vi är överens om förstärkningar för 2020

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag kan vi tillsammans presentera fem nya välfärdsmiljarder för i år, för att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg, skriver Magdalena Andersson, Karolina Skog, Emil Källström och Mats Persson.
I dag kan vi tillsammans presentera fem nya välfärdsmiljarder för i år, för att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg, skriver Magdalena Andersson, Karolina Skog, Emil Källström och Mats Persson.

DEBATT. Välfärden och tryggheten ska stärkas. Det löftet levererar nu partierna bakom januariavtalet på.

Svenska folket lever allt längre, det föds fler barn och befolkningen växer. Det är en positiv utveckling, men innebär också att samhället och välfärden ställs inför stora utmaningar. Redan i budgetpropositionen för 2020 gjorde vi stora tillskott till välfärden.

Utöver fem nya välfärdsmiljarder gjorde vi också riktade satsningar på skolan och vården. Men det har blivit tydligt att det inte räcker. För att upprätthålla en hög kvalitet i välfärden behöver kommunsektorn ytterligare tillskott för att säkerställa allas rätt till vård, utbildning, omsorg och andra välfärdstjänster.

Vi inleder samtidigt ett arbete där vi tittar närmare på behov utifrån bland annat gleshet, andel äldre, ansvar för etablering och rätt incitament för tillväxt.

Kommuner och regioner kämpar här och nu. Med vikande skatteintäkter krävs tillskott. Detta möjliggörs genom politiska prioriteringar och en ansvarsfull ekonomisk politik. Sedan budgetpropositionen lades i höstas har tillväxtprognosen för i år sänkts – samtidigt som prognosen för det strukturella sparandet har höjts.

Det möjliggör nödvändiga investeringar i välfärden.

I dag kan vi tillsammans presentera fem nya välfärdsmiljarder för i år, för att stärka kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och omsorg. Vi gör det tillsammans med ett samlat paket för att stärka tryggheten.

Trots kraftiga resurstillskott i budgetpropositionen krävs fortsatta förstärkningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Totalt tillför vi nu sammanlagt 750 miljoner kronor redan under innevarande år.

  • Statens institutionsstyrelse (SIS) tillförs 250 miljoner kronor för att kunna sänka avgifterna till kommunerna vid placering och behandling av ungdomar med psykosociala problem, däribland kriminalitet.
  • Domstolsväsendet stärks sammantaget med drygt med 400 miljoner för att kunna för att kunna minska handläggningstiderna, kompensera för ett ökat antal inkomna mål och korta tiden mellan brott och dom. Beloppet inkluderar 180 miljoner kronor till Migrationsdomstolarna för att kunna minska handläggningstiderna.
  • Också andra delar av rättsväsendet tillförs ytterligare resurser för att möta den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om förstärkningar av Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.
  • Datainspektionen får ett tillskott för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av övervakningskameror. Vi föreslår även att ytterligare medel avsätts till Tullverket, bland annat för att öka myndighetens närvaro vid gränserna.

Vi gör det här inom ramen för en ordnad budgetprocess. En sammanhållen budgetprocess har tjänat Sverige väl under en lång tid och är viktig att värna. Det är så vi säkrar en finansiering av svensk välfärd och trygghet.

Sverige ska vara ett samhälle präglat av frihet, gemenskap, sammanhållning och respekt för den enskilda människans vägval.

I en föränderlig tid leds Sverige nu av ett brett samarbete som med handlingskraft och långsiktighet, och med reformerna i Januariavtalet som grund, tar sig an samhällsproblemen.


Magdalena Andersson, finansminister (S)
Karolina Skog, ekonomisk-politisk talesperson (MP)
Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C)
Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE