Vi måste ha två tankar i huvudet samtidigt

Replik från S om klimat- och försvarspolitiken

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För oss som socialdemokrater är ansvarstagande för vårt land och vår planet alltid i fokus. Det innebär att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, kort och gott. Replik från Hanna Westeren och Marlene Burwick.
För oss som socialdemokrater är ansvarstagande för vårt land och vår planet alltid i fokus. Det innebär att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, kort och gott. Replik från Hanna Westeren och Marlene Burwick.

REPLIK. I samband med att Folk och försvar håller sin rikskonferens i Sälen, väljer Svenska Freds och Greenpeace att attackera regeringens klimatpolitik. Med ökande temperaturer, stigande havsnivåer och bränderna i Australien i åtanke, kan vi vara överens om att vi behöver göra stora ansträngningar för att rädda klimatet.

Klimatkrisen är ett allvarligt hot mot välstånd och trygghet i världen om vi inte tar oss ur fossilberoendet och bygger miljömässigt hållbara samhällen.

För oss som socialdemokrater är ansvarstagande för vårt land och vår planet alltid i fokus. Det innebär att kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, kort och gott.

Det är ingen hemlighet att vi lever i en tid med ökande upprustningar och militär aktivitet i vårt närområde. Det ställer stora krav på landets försvarsförmåga i syfte att möta säkerhetshotet, men också på att stärka krisberedskapen i syfte att hantera torka och skogsbränder som Sverige fått erfara.

Samtidigt måste vi också göra allt i vår makt för att förebygga klimatförändringarnas effekter genom att öka takten för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

Tack vare regeringens budget genomför vi nu historiskt stora klimatsatsningar för att öka takten i omställningen.

Vi har en bra grund för Sveriges klimatpolitik som bygger på ekonomiska styrmedel som successivt ställer om Sverige, vi har kraftfulla satsningar på investeringar i hela landet som Klimatklivet och vi har en ny grönare industripolitik med Industriklivet. Vi har kommuner, organisationer och företag som går före.

Satsningarna möjliggör att samhället i stort, industrin och inte minst den enskilde kan bidra till omställningen.

Regeringen presenterade nyligen den första klimatpolitiska handlingsplanen genom tiderna och med 132 åtgärder tar handlingsplanen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället. Genom att integrera klimatfrågan i alla politikområden kommer vi kunna ställa om Sverige.

Det är en plan som är en viktig pusselbit till att Sverige ska nå de utsläppsmål som satts upp av riksdagen och att vi ska leva upp till Parisavtalet.

Det råder ingen tvekan om att vi behöver göra större ansträngningar på både nationell och internationell nivå för att rädda vår planet. För att nå dit behöver vi ta ansvar för helheten i politiken samtidigt som vi står för en rättvis klimatomställning som hela samhället kan vara en del av.


Hanna Westeren, miljö- och klimatpolitisk talesperson (S)
Marlene Burwick, riksdagsledamot med särskilt ansvar för klimatpolitik (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE