Bejaka mångfalden – tillåt samvetsfrihet

Replik från organisationen Människovärde om abort

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att tillåta samvetsfrihet är inte att vrida klockan tillbaka. Det är att bejaka mångfald, skriver organisationen Människovärde.
Foto: TT
Att tillåta samvetsfrihet är inte att vrida klockan tillbaka. Det är att bejaka mångfald, skriver organisationen Människovärde.

DEBATT

REPLIK. Samvetsfrihet för vårdpersonal fortsätter att engagera. Ett av medlen som motståndarsidan använder, är att frångå det vedertagna ordet och använda ordet ”vårdvägran” i stället. Så även i Margot Wallströms och Lena Hallengrens artikel i Aftonbladet den 6 juli.

Av ordet ”vårdvägran” kan man få intrycket att samvetsfrihet handlar om att vårdpersonal godtyckligt ska få välja bland arbetsuppgifterna, och så är det naturligtvis inte.

Resolution 1763, som antagits av Europarådets parlamentariska församling, har klargjort att samvetsfrihet är att vårdpersonal inte får diskrimineras om de inte vill bistå vid abortverksamhet eller eutanasi, det vill säga där ett mänskligt liv ska utsläckas.

Under våren spreds klipp på sociala medier där svenska barnmorskor trädde fram och berättade att de är beredda att bistå vid abortverksamhet. Dessa barnmorskor finns alltså, och man anar att situationen med samvetsfrihet i Sverige skulle likna den i Norge. Där är barnmorskor som åberopar samvetsfrihet i minoritet. De har kollegor som inte håller med om deras åsikter, men bejakar att man kan ha en god arbetsrelation i alla fall.

Sveriges vårdkris är allvarligare än den i Norge. Hur kan det vara möjligt, trots grannlandets lagstadgade samvetsfrihet? Skräckscenarion som utmålas av ministrarna tycks heller inte ha blivit verklighet.

Tillåts anställda på socialtjänsten i Norge vägra ge service till medborgare av ”fel” kön? Tillåts lärare vägra undervisa om evolutionen, eller om sex och samlevnad?

Att tillåta samvetsfrihet är inte att vrida klockan tillbaka. Det är att bejaka mångfald. I förarbetet till abortlagen står bland annat att man ”inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt” bör ta hänsyn till anställdas intressen och förutsättningar (SOU 1974:21).

Om Europakonventionen använder ordet samvetsfrihet, men ministrar i Sveriges regering inte gillar det, borde det mest renhåriga av regeringsföreträdare ändå vara att använda rätt ord.

Brita Storlund, organisationen Människovärde
Cecilia K Björfjell, organisationen Människovärde
Monika Severin, organisationen Människovärde


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE