Vi måste utveckla arbetet mot drogerna

Debattören: Alternativet att legalisera narkotika förskräcker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta. Där är vi inte ännu, men vi kan komma dit med ett målinriktat och strategiskt arbete. Då krävs det att vi vågar ta upp frågan till diskussion, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center.
Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta. Där är vi inte ännu, men vi kan komma dit med ett målinriktat och strategiskt arbete. Då krävs det att vi vågar ta upp frågan till diskussion, skriver Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center.

DEBATT. I ett flertal mediala inlägg, bland annat i Aftonbladet, har röster höjts med oro för att fler ska falla offer för droger – och att nuvarande narkotikapolitik inte tycks lyckas med sitt uppsåt.

Jag har verkligen förståelse för den känslan, inte minst utifrån det vi alla läser i medier, men också för att vi har olika grupper av människor omkring oss och därmed ser detta från olika perspektiv.

Jag skulle ändå vilja lyfta att det finns hopp och möjligheter till en narkotikapolitik som kan utveckla vårt samhälle i en positiv riktning.

Även om vi ser en ökning av narkotikaanvändningen i Sverige, så sker den från mycket låga tal. Fortfarande är det en stor majoritet som inte använder narkotika och konsumtionen bland ungdomar ligger relativt stabilt.

Jämför med till exempel alkohol som de flesta vuxna använder regelbundet och som ger problem därefter. Alla känner någon med alkoholproblem, vilket inte gäller för cannabis. Däremot kan det finnas vissa arbetsplatser, vissa skolor eller vissa bekantskaper där narkotikaanvändandet går upp.

Risken är dock att det blir en självuppfyllande profetia om media beskriver narkotikaanvändandet som en självklarhet för många, eller om de yrkesgrupper som arbetar nära ungdomar som har det kämpigt tar det som en intäkt för att alla ungdomar har samma problematik.

För även om narkotikaanvändningen inte ökar nämnvärt bland ungdomar generellt, visar undersökningar att de som redan använder narkotika konsumerar allt mer. Det är också den målgrupp som dessa yrkesgrupper oftast möter.

Nu hjälper inte statistiken dem som far illa eller till och med dör. Vi behöver utveckla narkotikapolitiken så den verkligen passar in i den samtid vi lever. Vi behöver fortsätta sträva efter ett narkotikafritt samhälle. Kommer vi någonsin att nå dit?

Vi jobbar för ett tobaksfritt Sverige, för ett jämställt land och för en nollvision i trafiken. Det är såklart visioner, men vad är egentligen alternativet? Det ger oss en riktning för de insatser som behöver göras för att nå dit.

Alternativet att legalisera narkotika förskräcker utifrån de erfarenheter vi har med alkohol och tobak, två av världens främsta orsaker till ohälsa och för tidig död.

Dödligheten är hög och behöver minska mer än den gjort de senaste åren. Förhoppningsvis kommer två beslut och händelser att börja ge effekt; dels den så kallade Fentanyldomen som tycks rädda omkring 100 liv per år och dels utbyggnaden av Naloxon, en nässprej som häver överdoser.

Men det behövs fler insatser. P3 Nyheter visade nyligen i en undersökning gjord av Novus att 19 av 20 ungdomar säkert skulle ringa 112 om de misstänker att de tagit en överdos. En hög siffra, men det räcker inte.

Här har vi alla ett uppdrag att kommunicera ut att polisen inte är ute efter att sätta dit någon som tagit en överdos och att sjukvårdspersonal har tystnadsplikt – så att alla ska känna sig trygga att våga larma. Polisens roll är att tidigt upptäcka personer som använder droger och se till att hjälp finns. Det är delar av en human, restriktiv narkotikapolitik men det stannar inte vid det.

Förutom att göra så tidiga upptäckter av narkotikaanvändning som möjligt, behöver en utvecklad narkotikapolitik satsa betydligt mer på förebyggande arbete och på en human vård och behandling.

Det ska vara svårt att börja och lätt att sluta. Där är vi inte ännu, men vi kan komma dit med ett målinriktat och strategiskt arbete. Då krävs det att vi vågar ta upp frågan till diskussion.


Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE