Låt staten betala försörjningsstödet

S-kommunalråd: Dags att de som har ansvar för migration och arbetsmarknad får hantera sina egna beslut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ansvaret för flyktingmottagandet är extremt orättvist fördelat över landet. Och rika kommuner sätter i system att dumpa människor som är beroende av försörjningsstöd i glesbygdskommuner. Därför borde staten ta över kostnaden, skriver tre S-kommunalråd.
Ansvaret för flyktingmottagandet är extremt orättvist fördelat över landet. Och rika kommuner sätter i system att dumpa människor som är beroende av försörjningsstöd i glesbygdskommuner. Därför borde staten ta över kostnaden, skriver tre S-kommunalråd.

DEBATT. Vi ser ett välfärdssamhälle med extra omsorg om de svagaste framför oss – en vacker bild av den svenska modellen.

Det finns dock ett stort orosmoln på denna idylliska bild, mer och mer av ansvar och kostnader läggs över till kommunerna.

  • Då Arbetsförmedlingen tar ner skyltarna och får mindre resurser – då får ansvaret för arbetsmarknadspolitiken tas av kommunerna.
  • Då Försäkringskassan har förflyttat kostnader för miljardbelopp till kommunerna genom att  strama åt sjuk- eller aktivitetsersättningen –  då får ansvaret för att ge stöd tas av kommunerna.
  • Då staten inte lyckas med etableringen av nyanlända inom två år – då förs ansvaret över till kommunerna, störst blir ansvaret för de som fått ta emot flest.
  • Då rika förortskommuner dumpar över ansvaret för nyanlända till andra – får än en gång de hårdast ansatta kommunerna ta ansvaret.

En rapport från SKR visar att i drygt 100 kommuner var medianökningen för försörjningsstödet 11 procent under 2019, en utveckling som inte visar tecken på att avta.

Det har aldrig varit meningen att försörjningsstödet skulle ta över en så stor del av stödet till så många grupper som i dag. Vårt yttersta skydd mot fattigdom har vidgats och tränger undan satsningar i välfärdens kärna, skolan och omsorgen om de gamla.

Det finns också orättvisor som gör situationen extra provocerande. Det första är att ansvaret för flyktingmottagandet är och har varit extremt orättvist fördelat över landet.

Det andra är att rika kommuner med god arbetsmarknad, ofta i storstadsregionerna, sätter i system att dumpa människor som är beroende av försörjningsstöd i glesbygdskommuner och bruksorter. Kostnaderna, både de ekonomiska och sociala landar på medborgarna i fattigare kommuner runt om i landet.  

Så smiter både staten och rika kommuner från vårt gemensamma ansvar för upprätthållandet av välfärdssamhället.

Kostnaderna för social integration och stöd till fattiga vältras skamlöst över från de rikaste till de med låg eller normal inkomst. Det är vanliga löntagare som drabbas när välfärden försvagas och skatterna ökar i fattigare kommuner.

Nivån på socialbidraget och dess regelverk bestäms i dag av riksdagen. Att staten därefter inte klarar att fördela ansvaret för kostnaderna måste åtgärdas. Därför föreslår vi att staten tar över kostnaderna för försörjningsstödet. Fördelarna med detta är många: 

  1. Alla kommuner skulle få en ekonomisk lättnad, men denna statliga insats skulle underlätta mest för de som måste göra mest. Det skulle ge en spännande fördelningspolitisk effekt då behovet av försörjningsstöd är ojämnt fördelat mellan Sveriges kommuner.
  2. Det skulle minska problemet med social dumpning.  
  3. Staten kan ta ansvaret för utveckling av AI (robotar) som nu utvecklas ute i kommunerna och kunna bygga en infrastruktur för att sköta utbetalningar och stävja fusk det blir effektivare än att 290 kommuner gör det var för sig. 
  4. Risken för orättvisor och jävssituationer, men också för hot och våld mot socialtjänstpersonal skulle minska. 
  5. Det skulle frigöra, inte bara ekonomiska resurser, utan också arbetstid hos duktiga socionomer som i stället för att administrera utbetalningar skulle kunna jobba med det de är utbildade för: att hjälpa folk ur situationen som orsakar bidragsberoendet. 
  6. Det skulle tvinga de politiker som har ansvar för migrationspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och våra socialförsäkringssystem att hantera konsekvenserna av sina egna beslut. Det vore inte en dag för tidigt.  

Skingra orosmolnen, låt den vackra bilden av den svenska modellen, vårt välfärdssamhälle, träda fram igen.

Reformera försörjningsstödsmodellen, låt staten ta sitt ansvar, låt kommunerna jobba med att utveckla välfärden – inte med att betala bidrag.


Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande Borlänge (S)
Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande Avesta (S)
Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE