ÅSIKT

Studenter kommer inte att behöva tälta

Replik i frågan om bristen på studentbostäder

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Målet är att mellan 2013–2017 bygga 6 000 studentbostäder i Stockholms län, ett mål som kommer att uppnås under våren 2018, skriver debattören.
DEBATT

REPLIK. Representanter från Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och Socialdemokratiska studentförbundet skriver i Aftonbladet om bristen på studentbostäder. De missar dock att byggandet av studentbostäder tagit fart.

Under 2014, 2015 och 2016 byggdes cirka 3 000 studentbostäder per år i Sverige och enligt Boverket kommer bygget av mer än 6 000 studentbostäder att påbörjas bara i år.

Flest studentbostäder byggs i Stockholmsregionen. En starkt bidragande orsak är projektet Sthlm6000+ som tagit krafttag mot studentbostadsbristen. I projektet ingår kommuner, byggherrar, Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), lärosäten, landstinget och länsstyrelsen.

Målet är att mellan 2013–2017 bygga 6 000 studentbostäder i Stockholms län, ett mål som kommer att uppnås under våren 2018. Det kan jämföras med att 225 studentbostäder byggdes 2008–2012. I år står fler studentbostäder än någonsin inflyttningsklara i länet.

Vi är överens med artikelförfattarna om att fler kommuner måste bygga studentbostäder för att vi ska lösa studentbostadsbristen. Bara i Stockholms län saknas fortfarande studentbostäder i 13 kommuner.

Vid årsskiftet avslutas Sthlm6000+. Men i Stockholms län finns planer på ytterligare 6 500 studentbostäder till 2019. Nu kvarstår utmaningen att realisera dessa. Lyckas vi kommer studentbostadssituationen vid terminsstart vara märkbart förbättrad inom ett par år.

Svaret på debattörernas fråga om studenter ska tvingas bo i tält är självfallet ett rungande nej!

Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM