Varför blir 50 000 hushåll utan stöd?

Debattörerna: Absurt att gaskonsumenterna i Stockholm inte får del av pengarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-02-03

Regeringen gör om samma misstag som i utformningen av elstödet och väljer att endast ge stöd till gaskonsumenter i södra Sverige. Det är orimligt att stockholmarna inte får en krona i gasstöd, skriver Cecilia Hedqvist och Jonathan Lindgren.

DEBATT. Hushållen i Stockholmsområdet får inte en krona av det utlovade gasstödet. Regeringen gör om samma misstag som i utformningen av elstödet och väljer att endast ge stöd till gaskonsumenter i södra Sverige, trots att gaspriset ökat markant oavsett nät. Dessutom exkluderas företagen från stödet.

Gasen spelar i dag en viktig roll i det svenska energisystemet. Som bränsle för uppvärmning och matlagning hjälper gasen till att avlasta och därmed minska kapacitetsbristen i elnätet.

I Sverige finns två gasnät; västsvenska gasnätet och gasnätet i Stockholm. Det västsvenska gasnätet sträcker sig från Trelleborg till Stenungssund, medan det andra gasnätet breder ut sig över Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Den 26 januari i år överlämnade regeringen en extra ändringsbudget till riksdagen. I den ingick ett förslag om gasstöd enbart till hushåll kopplade till det västsvenska gasnätet.

Det föreslagna stödet motiveras av den kraftiga prisökning på gas som har pågått sedan oktober 2021.

Men denna kraftiga prisökning har skett i hela Sverige.

Därför är det helt orimligt att gasstödet endast ska gå till en del av landet. De hushåll och företag som får sin gas från gasnätet i Stockholm är minst lika drabbade av prisökningarna som har uppkommit bland annat på grund av det pågående kriget i Ukraina och ryska sanktioner.

Enligt regeringen ska gasstödet hjälpa 27 000 hushåll i södra Sverige att klara skenande gaspriser. Samtidigt kommer över 50 000 hushåll i Stockholmsområdet att stå utan stöd på grund av att gasnätet i Stockholm exkluderas.

Priset på gas har ökat på 63 procent för hushållen i Stockholmsområdet, vilket motsvarar 12 000 kr per år för en genomsnittlig villa med gasvärme.

Regeringen har dessutom valt att exkludera företag från gasstödet. I Stockholm handlar det om cirka 800 restauranger och industrier som använder gas och inte får ersättning. För exempelvis en medelstor restaurang har gaskostnaderna ökat med 175 procent.

Skälet till att regeringen vänder företagen ryggen motiveras med att ett gaspristak införs på EU-nivå från och med den 15 februari i år.

Ett märkligt argument eftersom pristaket ska motverka framtida pristoppar, medan gasstödet ska kompensera kunderna för prisökningarna under 2021 och 2022 då priset på gas slog rekord och mångdubblades.

Den orättvisa fördelningen av gasstödet har motiverats med att det västsvenska gasnätet är ihopkopplat med det europeiska gasnätet som mestadels består av naturgas.

Gasnätet i Stockholm består i dagsläget av cirka 80 procent biogas, vilket är ett förnybart bränsle som framställs lokalt av råvaror som avloppsslam och matavfall. Med andra ord är det fysiska beroendet av europeisk naturgas inte lika stort i Stockholmsområdet, som i Västsverige.

Dock konkurrerar naturgas och biogas på samma marknad och prisutvecklingen för de båda gaserna följer varandra. Effekten av stödet blir därmed att hushåll och företag i Stockholm som till stor del väljer cirkulär och fossilfri gas missgynnas.  

Snart påbörjas utbetalningen av elstödet till de svenska hushållen för att lindra effekterna av de skenande elpriserna. Beslutsprocessen har varit turbulent. Skarp kritik har riktats mot regeringen för orättvisa prioriteringar och otydliga besked om vilka som omfattas av stödet och när utbetalning ska ske.

När nu regeringen väljer att ge gasstöd endast till konsumenter i södra Sverige är detta ännu mer absurt då gaspriset ökat markant i hela landet. Regeringen bör omedelbart ändra förslaget så att gasstödet går till alla berörda hushåll och företag i landet, oavsett vilket gasnät kunden är ansluten till. 


Cecilia Hedqvist, COO, Stockholm gas
Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert, Villaägarnas riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Följ ämnen i artikeln