Skolan har drabbats hårt av invandringen

Jimmie Åkesson: Så ska SD bli Sveriges nya skolparti

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2024-06-25

Det är helt oacceptabelt att elever, och lärare, som inte behärskar svenska språket fullt ut, leder till att studietakten hämmas även för andra elever. De som behärskar språket ska inte behöva lida för att andra inte har lärt sig svenska, skriver Jimmie Åkesson.

DEBATT. Sverige som det ser ut i dag är i hög grad format av de gamla partiernas migrationspolitik. Den naiva och direkt farliga uppfattningen att all världens problem försvinner bara för att världen flyttar till Sverige, har allt för länge präglat den svenska migrationspolitiken.

Vi har påbörjat arbetet med att förändra detta i grunden, tillsammans med våra samarbetspartier.

 

Vi gör nu upp med de problem som i huvudsak har skapats av Socialdemokratin. Vi täpper till hålen, vi stärker gränserna och vi ställer krav på dem som kommer hit. Men det behövs mer.

Om Sverigedemokraterna ska få förtroendet att fortsätta styra Sverige i rätt riktning så behöver vi intensifiera vårt arbete på alla plan. Vi behöver fortsätta leda vägen i migrationspolitiken och rättspolitiken, men också inom en rad andra områden.

Vi behöver prata om det Sverige som vi vill bygga och börja ta steg i den riktningen. Sedan en tid tillbaka har vi därför engagerat stora delar av vår riksdagsgrupp i det arbetet, med sikte på 2026.

Under de resterande två åren fram till valet kommer vi ta stora kliv inom flera politikområden, vilket också kommer att synas i debatten framöver.

 

Migrationen och dess allvarligaste konsekvens – kriminaliteten – är, och kommer att vara, våra primära fokus även framöver, men särskild energi kommer också att läggas på områden som drabbats hårt av invandringen.

Ett av de områdena är skolan. Och då menar jag inte den snäva debatten om ägarskap som Socialdemokraterna framgångsrikt lyckats lägga som en våt filt över hela den svenska skoldebatten.

Vem som står som ägare är det sista jag bryr mig om när jag hämtar min son i skolan. Jag vill veta om han har lärt sig något, om han har fått god och näringsriktig mat, motionerat och haft roligt.

De som behärskar språket ska inte behöva lida för att andra inte har lärt sig svenska

Precis på det viset vet jag att många föräldrar tänker. Det är också där mitt fokus som politiker ska ligga. Hur vi skapar bäst förutsättningar för riktig kunskap, lugn i klassrummen och hur vi kan stärka de normer och värderingar som är helt nödvändiga för att motverka de svåra konsekvenser som massinvandringen inneburit.

Det är exempelvis helt oacceptabelt att förekomsten av elever, och lärare, som inte behärskar svenska språket fullt ut, leder till att studietakten hämmas även för andra elever.

De som behärskar språket ska inte behöva lida för att andra inte har lärt sig svenska. De som hamnar efter får gå om en klass, eller helt enkelt jobba hårdare. Skolan ska inte vara enkel att segla igenom för den som inte anstränger sig, det ska vara en plats som belönar den som verkligen lägger manken till.

 

Tillsammans med våra samarbetspartier håller vi på att ta oss bort från det abstrakta lärandet och in på konkreta kunskapsområden. Att analysera och ställa teorier emot varandra har sin plats, men det bör komma först i gymnasium och högskola.

Fokus i låg- mellan- och högstadiet behöver ligga på faktakunskaper, en grundbult att utgå ifrån när studierna sedan blir mer avancerade.

Det är också i skolan vi lägger grunden för de normer och värderingar som det svenska majoritetssamhället genom flera decennier har kultiverat. Då kan vi exempelvis inte ha lärare med islamska klädesplagg som slöja, burka och niqab, när vi vet att sådana plagg står för ett unket kvinnoförtryck som inte har i vår del av världen att göra.

 

Det som är överordnat allt annat i denna normskapande skola är att framgångsrikt etablera insikten att det lönar sig att anpassa sig till majoritetssamhället. Att tydligt visa barn och ungdomar att avvikande och destruktiva beteenden, som exempelvis en kriminell livsstil, bara leder den enskilde i fördärvet.

Genom tydlighet och raka, ärliga kravställningar ska mitt parti bli Sveriges nya skolparti.


Jimmie Åkesson, partiledare (SD)

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.