Sluta motarbeta den vegetabiliska maten

Debattörerna: Politikerna måste börja agera för hälsa, miljö och djurvälfärd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Köttkonsumtionen måste minska med 70 procent till 2030 för att vi ska kunna uppnå de globala målen för klimat och  biologisk mångfald. Trots det fortsätter politikerna att subventionera boskapsindustrin, skriver Läkare för framtiden, Djurens rätt och Greenpeace.
Köttkonsumtionen måste minska med 70 procent till 2030 för att vi ska kunna uppnå de globala målen för klimat och biologisk mångfald. Trots det fortsätter politikerna att subventionera boskapsindustrin, skriver Läkare för framtiden, Djurens rätt och Greenpeace.

DEBATT. Här och nu pågår ett skifte mot en mer växtbaserad kost som kommer att föra med sig stora fördelar för miljö och klimat, hälsa och djur.

Trots detta föreligger i dag en politisk styrning som motverkar vegetabiliska matval. Samtidigt visar en ny undersökning att en majoritet av Sveriges befolkning anser att detta bör ändras. En åsikt som vi helhjärtat delar.

Inom EU går inte mindre än 300 miljarder kronor av våra skattepengar till att subventionera boskapsindustrin.

Utöver detta har nu regeringen och Centerpartiet beslutat om flera krispaket som hittills omfattar minst tre miljarder som huvudsakligen ges till de mest intensiva djurfabrikerna.

Att rikta dessa stöd till vegetabilisk produktion kan lindra negativa effekter av animaliska livsmedel för djur, hälsa och miljö.  

Vår höga köttkonsumtion skapar onödigt lidande genom att djuren inte får gå ut, snabbväxande kycklingraser och plågsamma bedövningsmetoder vid slakt. Trots återkommande brott mot djurskyddslagen vid Kronfågels slakteri kan företaget fortsätta erhålla skattefinansierat stöd för sin verksamhet.

Det som krävs för att uppnå en rimlig nivå av djurvälfärd är en kraftig minskning av köttproduktion i landet och i världen. 

Att välja oprocessad mat från växtriket framför mat från djurriket gynnar vår hälsa och rekommenderas av eniga hälsomyndigheter världen över.

Rött kött är cancerframkallande för människor och mejeriprodukter är en av våra främsta källor till mättat fett vilket ökar våra kolesterolvärden och leder till hjärtkärlsjukdom – vår främsta dödsorsak.

Ska vi fortsätta nuvarande guldregn över animalieindustrin, när dess produkter skadar vår hälsa? Att i stället subventionera hela vegetabilier ger enligt amerikanska jordbruksdepartementet tillbaka mellan två och 13 kronor i besparad vård för varje investerad krona, enbart räknat på hjärtkärlsjukdom.

Köttkonsumtionen måste minska med 70 procent till 2030 för att vi ska kunna uppnå de globala målen för klimat och biologisk mångfald.

Växtbaserade kostregimer har potential att minska det globala jordbrukets landanvändning med 76 procent, växthusgasutsläpp med 49 procent, förlust av biologisk mångfald med 49 procent och vattenanvändning med 14 procent. Den landyta ett sådant matskifte frigör motsvarar hela Ryssland. Att lämna denna natur orörd skulle vidare lagra koldioxid motsvarande 16 år av globala fossila utsläpp. 

Enligt en ny opinionsundersökning som Djurens Rätt gjort med stöd av Novus vill majoriteten av svenskarna att ensidigt stöd till animalisk matproduktion ska upphöra. De flesta riksdagspartier menar att maten ska vara ett personligt val. Men att ge skattefinansierat stöd till djurfabrikerna är i högsta grad att påverka vad folk äter. 

Trots mångåriga, vetenskapligt starkt underbyggda rekommendationer från ledande expertpaneler att vegetabiliska kostval bör främjas råder alltjämt en politisk tystnad i frågan.

Vi vädjar nu därför till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, regering och riksdag att bryta tystnaden och börja agera för hälsa, miljö och djurvälfärd.

För att få till en normförändring i svensk livsmedelskonsumtion krävs politiska styrmedel. Ett första steg är att åtgärda dagens missriktade subventioner. Vegetabilisk matproduktion behöver uppmuntras och stöttas, inte motarbetas. Sådana insatser kommer att gynna klimatet, hälsan, djuren och den biologiska mångfalden.


David Stenholtz, överläkare onkologi och ordförande Läkare för framtiden
Camilla Bergvall, riksordförande Djurens rätt
Sandra Lamborn, ansvarig för jordbruk, livsmedel och hav, Greenpeace


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE