”Vi måste ge ett alternativ till Anna Anka-idealet”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

På var sin sida i debatten – Anna Anka och Gudrun Schyman.
Foto: TV3/Thomas Engström/LINA BOSTRÖM EINARSSON
På var sin sida i debatten – Anna Anka och Gudrun Schyman.

Förra veckans hausse kring hemmafruideal med Anna Anka i spetsen måste vara en av de märkligaste debatter vi haft.

Samtidigt sätter den fingret på en fråga som ligger människor väldigt nära – nämligen frågan om mer tid för familjen.

Det kommer att bli en valfråga inför nästa års val och det finns två tydliga alternativ.

Antingen kan vi närma oss hemmafruidealet med ökat vårdnadsbidrag från KD eller så kan vi ta steget mot en jämställdhetslösning med allmän sänkt arbetstid med målet sex timmars arbetsdag från Feministiskt Initiativ.

Vi menar att en modern politik måste utgå ifrån ökade möjligheter att kunna förena både familj och jobb för både kvinnor och män.

KD och hemmafru-idealet har tampats av och till i media under veckan. Vi vet att ambitionen är att KD:s vårdnadsbidrag ska byggas ut efter valet 2010.

”Mer tid med familjen” är något som väldigt många vill ha. Vi vet också att Norge och Finland testat vårdnadsbidraget under längre perioder och att det försvagat kvinnors möjlighet till en egen stabil inkomst och kontakt med arbetsmarknaden.

KD:s förslag är alltså en rejäll känga mot jämställdhetsarbetet och kvinnors valfrihet och möjlighet till att förena jobb och familj.

Mona Sahlin stängde den 12 september dörren för sänkt arbetstid i ett tal inför S-förtroenderåd. Därmed lade hon och de rödgröna fältet öppet för KD och alliansen att fjäska för barnfamiljer som tampas med att få blöjbyten, jobb och sömn att gå ihop.

Vi ser från Feministiskt Initiativ hur kvinnors rättigheter och möjligheter hela tiden kapas med Alliansens politik. Lönegapet har ökat drastiskt mellan kvinnor och män de senaste tre åren.

Vi ser att det behövs ett modernare förhållningssätt och en reform som tar tids-frågan och jämställdheten på allvar.

I studier har man sett att när ett heterosexuellt par går ner till sex timmars arbetsdag minskar ojämställdheten hemma. Mannen gör mer av hushållsarbetet än han tidigare gjort och de får båda mer tid för (eventuella) barn och hälsa.

De summor vi skulle spara in på uteblivna läkarbesök för trötthets- och sjukdomsliknande tillstånd skulle också minska påtagligt. Hälsoeffekter ger inte pengar på förhand, men det kommer att märkas på lång sikt.

Jämställdhet, att ha samma möjligheter och villkor oavsett kön, är också hälsa precis som motion och glada vänners lag.

Allmän sänkt arbetstid med målet sex timmars arbetsdag är en fråga som blir skärningspunkten för att minska arbetslösheten, minska ojämställdheten och öka livskvalitén och hälsan.

Vi måste våga ta in hela människan och hennes relationer och situation i politiken. Vi behöver en annan problemformulering än den dagens två regeringsalternativ har. Vi behöver sätta tid i fokus.

Med fler jobb, jämställdhet och mer tid på dagordningen kommer Feministiskt initiativ som enda parti att driva frågan för sänkt arbetstid med målet sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Vi får helt enkelt se till att även de rödgröna kommer på andra tankar i september 2010.

Gudrun Schyman
Samuel Kvist

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN