ÅSIKT

Blir folk friskare, eller bara fattigare?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S: Ta bort de stelbenta tidsgränserna

Regeringens myndighet Inspektionen för socialförsäkringen har granskat rehabiliteringskedjans effekter – alltså en del av de nya tuffare sjukskrivningsreglerna. I en rapport visar man att längden på sjukskrivningarna minskar, att de nya tidsgränserna gör att sjukdagarna blir färre.

Faktum är att sjukskrivningarna minskade mer under Socialdemokraternas tre sista år i regeringsställning än under regeringens Reinfeldts tre första år. Och detta skedde utan att människor blev försäkringslösa. Det finns alternativ till Moderaternas politik och andra sätt att få människor tillbaka till arbete. S-regeringen genomförde en uppstramning av sjukskrivningsprocessen, bättre samordning av rehabilitering och 2006 avsattes mer pengar till rehabilitering, mer av förebyggande insatser på arbetsplatsen, individuell prövning och så vidare.

Regeringens insatser för att minska sjukskrivningstiderna innebär att man har förkastat individanpassningen. Regeringen har med sin rehabiliteringskedja valt ett system med dogmatiska tidsgränser för prövning av arbetsförmågan ensidigt riktade mot den sjuke medan arbetsgivaren inte har något ansvar för att människor kan komma tillbaka till arbetsplatsen. Rehabiliteringskedjan innehåller dessutom väldigt lite av just rehabilitering och stöd. Utrymmet för individuella hänsyn, som att man håller på att arbetsträna eller att man faktiskt orkar jobba deltid på sitt vanliga jobb, har minskats till ett minimum.

Försäkringskassans personal sliter för att få ett system som redan från början dömdes ut av många experter att fungera, men har inte en chans. Det är helt enkelt fel på de regler som regeringen infört i stor hast och utan att ta sig tid att lyssna på experterna.

Är man sjuk och inte kan arbeta ska man ha rätt till snabb och individuellt utformad hjälp att komma tillbaka till jobb, och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Vi vill ta bort de stelbenta tidsgränserna som mer värnar systemet än tar hänsyn till att människor är olika och har olika behov.

Veronica Palm

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik