ÅSIKT

Regeringen är blåögd om Iran

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Amineh Kakabaveh: I dag är förtrycket oförminskat

Foto: Den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad och ayatollornas Väktarråd håller landet i ett järngrepp, skriver Amineh Kakabaveh.

Det så kallade valet i Iran var odemokratiskt och riggat. Den andlige ledaren Khatami och Väktarrådet ser till att bara de regimvänliga får kandidera till ledande poster. De som redan har makten fastställde vilka personer som var valbara. Yttrande- och åsiktsfriheten är även den begränsad. När oppositionella protesterade tillgrep de makthavande grovt våld.

Vissa har gjort ett stort nummer av att presidenten Ahmadinejad har genomfört sociala reformer som gynnat de allra fattigaste och gjort honom populär. Men vad han gjort är ungefär samma sak som Juan Peron sysslade med i Argentina när han lät sin populära hustru Evita Peron dela ut pengar till folket. Irans ekonomi är i verkligheten körd i botten. Ett antal ayatollor sitter med enorma rikedomar, medan landets ekonomi är katastrofal.

Klassklyftorna har nått sin kulmen och fattigdom, arbetslöshet och hög inflation har gjort det ännu svårare för mer än majoriteten av befolkningen att kunna försörja sig och sin familj. Detta är bara några exempel om man bortser från att prostitution, nepotism och drogmissbruk har ökat. Det finns skäl att tro att det i varje familj finns en eller två familjemedlemmar, främst ungdomar, som befattar sig med tunga droger. Detta på grund av att de inte har någon framtidstro.

I dag är det ingen som klart kan säga vilka krafter bland befolkningen som är starkast när det gäller kampen mot de styrande, anhängarna av reformer inom systemet eller de som är emot systemet i dess helhet. Motviljan mot Ahmadinejad är stark. Det är uppenbart. Motståndet är dock ännu inte tillräckligt organiserat.

Dessa problem är ständigt aktuella, men nu mer än någonsin då tioårsminnet av massakrer av olika studenter i Iran ägde rum 9 juli. Över 2 000 studenter arresterades, torterades och försvann spårlöst då. Och i dag är förtrycket oförminskat.

Sverige måste använda sin röst och sitt ordförandeskap i EU och agera kraftfullt mot den iranska regimen. Att som Carl Bildt och EU hittills trott att man kan påverka den iranska regimen genom att öka handelsförbindelserna med landet framstår som naivt och blåögt. Ett sådant agerande kommer bara att utnyttjas av regimen. Vad det borde handla om för Sveriges och EU:s del är att göra konkreta politiska markeringar och kombinera dem med kännbara ekonomiska punktsanktioner.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot Vänsterpartiet