Trump och vädret är större hot än ’ryssen’

Debattören: Sveriges prioriteringar är irrationella – hur kan vi inte ha egna vattenbombare?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tom Andersson, tidigare analytiker inom krisberedskap, skriver att Sverige är beredda för att hantera extremt väder.
Foto: Schröder, Tor Erik / TT NYHETSBYRÅN
Tom Andersson, tidigare analytiker inom krisberedskap, skriver att Sverige är beredda för att hantera extremt väder.

Sveriges krisberedskap är irrationell. Just nu rasar skogsbränderna i skogslandet Sverige.

Gång på gång har Sverige bett andra länder om hjälp med vattenbombning. Samtidigt skenar Sveriges försvarsutgifter och satsningar på cybersäkerhet.

Vilket är det största hotet mot Sverige? Kreml, Trump eller extremt väder? Det beror givetvis på vem som bedömer riskerna. För egen del upplever jag dagens prioriteringar som irrationella.

Skogsbränder härjar i Sverige. Extrema skogsbränder är inget nytt. Inte heller extrema översvämningar. Det är något som Sverige kommer att få leva med i takt med att klimatförändringarna blir allt mer kännbara. Det märkliga är att vi inte planerar för det.

I dag lägger Sverige årligen cirka 55 miljarder på nationellt försvar och krisberedskap. Storstockholms brandförsvar har en budget på ca en halv miljard kronor. Jämtlands räddningstjänst på ca 125 miljoner. Så uppskattningsvis kostar kommunernas brandförsvar cirka 5-10 miljarder kronor per år.

Försvarets nya helikoptrar HKP 14 har hittills kostat ca 10 miljarder, lika mycket som brandförsvarets årliga budget. Helikoptrarna står mestadels på marken eftersom de är för dyra att flyga, ca 200 000 kronor per timme.

Sverige är ett skogsland. Skogsindustrin är viktig och central för ekonomin. Ändå har vi inte råd med egna vattenbombare? Det har debatterats då och då, men bedöms vara för dyrt. Vem gör kalkylerna?

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har cirka en miljard i anslag för egen del och disponerar därutöver drygt en miljard för samhällets krisberedskap (2:4-anslaget). I årets versioner av nationell risk- och förmågebedömning och inriktning för 2:4 lyser naturolyckor med sin frånvaro.

Ord som ”brand” och ”översvämning” förekommer inte alls.

Att döma av MSB:s analyser, försvarsbudget och offentliga debatter verkar flertalet tro att Kreml är ett större hot än extremt väder. Personligen tror jag att både extremt väder och Trump är ett större hot mot svenska samhället än ryska trollfabriker.

Extremt väder eftersom erfarenheterna talar för det. Trump eftersom att han i praktiken är mer effektiv på att bryta ner tilliten mellan västvärldens demokratier.

Myndigheter är inte sena med att påtala faror med rysk desinformation, men säger inget när den amerikanska presidenten göder misstro.

För att sammanfatta, Sveriges krisberedskap förefaller irrationell. Det görs inga vettiga riskkalkyler. Allmänna hotbilder och rädsla till följd av skrämselpropaganda påverkar i högre grad vad skattepengarna går till.

Förslagsvis tas ett par miljarder från försvaret så att Sverige får egna vattenbombare.

Tom Andersson, tidigare analytiker inom krisberedskap


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE