Centern och folkpartiet kan stoppa massavlyssningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vid centerpartiets hearing var juristerna eniga om att FRA-lagen strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Denna konvention gäller som lag i Sverige. Den är en miniminivå för ett skydd av den personliga integriteten. En ansvarstagande regering som värnar sina medborgare och relationen med nordiska och europeiska grannländer kan inte driva igenom en sådan lag.

Centerpartiet har på flera sätt spelat en nyckelroll i FRA-debatten. Först med förslaget om att skilja mellan transittrafiken och den svenska trafiken i kabelspaningen för att stoppa massavlyssningen av svenska användare. Sedan genom den FRA-hearing som arrangerades av centerpartiet tillsammans med oss FRA-lagskritiker. Dessa insatser har fungerat som en murbräcka för att starta en dialog mellan regeringspartierna och den FRA-kritiska folkopinionen. Även i folkpartiet har kritiker arbetat konstruktivt för förändring. Många känner nu ett hopp om att även regeringen ska inse att ett omtag i FRA-frågan är nödvändigt.

En annan viktig aspekt som framkom under hearingen var att en lag måste vara begriplig för dem som berörs av den – ett krav FRA-lagen knappast klarar då den är svårbegriplig till och med för jurister. Avgörande för lagens avsaknad av rättsäkerhet är ändå att medborgare vars integritet kränks aldrig kan ta tillvara sina intressen. De kommer inte ens att känna till att deras telefonsamtal eller e-post felaktigt har avlyssnats.

De juridiska implikationerna är skäl nog för regeringen att ta tillfället i akt och tillsätta en parlamentarisk utredning. Utredningen får i uppgift att ta fram ett förslag till signalspaning som är mer förankrat än det liggande. En fällande dom i Europadomstolen är knappast att föredra.

Centerpartiets förslag om att särskilja transittrafiken i kabelspaningen som välkomnades av bland andra Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag var öppningen som krävdes. Nu uppmanar vi centerpartiets och folkpartiets riksdagsgrupper att samarbeta för att övertyga regeringen om vad som krävs för att återställa förtroendet: tillsätt en parlamentarisk utredning. Om man sedan kallar det för att ”riva upp” eller ”ta ett omtag” spelar mindre roll.

Erik Hultin

initiativtagare CenterUppropet.se

Per Ankersjö

distriktsordförande Centerpartiet, Stockholms stad

Johan Hedin

vice ordförande Stureplanscentern

Magnus Andersson

förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund

Publisert: