Eu och Israel sluter hemlig säkerhetspakt!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Per Gahrton: Farligare än NATO-medlemsskap

Per Gahrton.
Per Gahrton.

Under största möjliga tystnad håller EU på att bygga upp en säkerhetspakt med Israel. Vid EU:s utrikesministermöte för en tid sedan antogs ett program ”för stärkande av den politiska dialogen med Israel” som till stora delar handlar om att släppa in Israel i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Några exempel

1. Det ska hållas toppmöten mellan ordförandena i EU:s institutioner och Israels president och premiärminister.

2. Israel ska få tillträde till EUs säkerhetskommitte (PSC).

3. Israeliska experter ska inbjudas till EU-arbetsgrupper som ägnar sig åt fredsprocessen i Mellanöstern, mänskliga rättigheter, kamp mot terrorism och organiserad brottslighet, EU:s utrikes- och försvarspolitik, Millenniummålen och vapenkontroll.

4. Israel ska konsulteras inför EU:s agerande i Mellanöstern.

5. Israel skall inbjudas att medverka i vissa av EU:s utlandsoperationer.

Vad betyder detta?

1. I ett läge då kraven ställs på sanktioner mot Israel på grund av dess påvisade folkrättsbrott, till exempel Haagdomstolens fällande dom mot separationsmuren, den allmänt erkända tortyren vid förhör, de så kallade extrajudiciella avrättningarna av palestinska ledare, etablerande av olagliga judiska kolonier på palestinsk mark, kollektivbestraffningen mot 1,5 miljoner Gazabor, väljer EU att belöna Israel!

2. EU sluter i praktiken en säkerhetspakt med Israel. Omvärlden kommer att betrakta Israel som en säkerhetsallierad till EU. Alla drömmar om EU eller EU-stater som medlare kan lämnas därhän.

3. Som EU-stat hamnar Sverige alltså nu i en säkerhetspakt med ena sidan i en konflikt som kan ta sig de mest oväntade former. Vad händer när den israeliska säkerhetstjänsten upptäcker att Sverige är en stark bas för solidaritet med Palestina? Och vad sker om Jihad och al-Qaida får för sig att Sveriges intima vapensamarbete med Israel nu kommer att utvecklas ytterligare?

För en tid sedan undertecknade jag ett upprop mot svenskt NATO-medlemskap. Inte kunde jag ana att Carl Bildt just då var i färd med att sy in oss i en säkerhetspakt som är betydligt farligare än NATO, både för neutraliteten och freden.

Per Gahrton

Publisert: