ÅSIKT

Samerna är utsatta & diskriminerade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Jag vill påpeka att tala om det samiska folket, när det egentligen handlar om privata (om än i en traditionellt samisk näring) företagare, är grovt felaktigt. Att detta sedan understödjs av olika instanser är mycket olyckligt, men likväl; det du, lessa jordbrukare, skriver om är inte det samiska folket i stort utan privata företagare och de enskilda individer som verkar i ditt område.

De renägande samerna är få procent av alla samer i Sverige i?dag, och just de på din ort är en bråkdel. Om de missköter sitt  är det tråkigt men inget generellt samiskt. 

Samisk utsatthet och diskriminering av dem är bland annat svårigheten att få läsa och tala sitt eget språk, som det att få möjlighet att lära sig samiska i skolan, trots att det är något skolan är skyldig att tillhandahålla och en nyckel till identiteten.

En svårighet är inte minst de olika rättigheter som är baserade på vilken ”sorts” same man är. Inte att blandas ihop med vem som betalar överkörda renar.

Och du, på tal om att sprida bördan över hela Sverige, det är väl inte omöjligt att renar betade hos dig innan du och din gräsmatta kom till?

Josefina L. Skerk