ÅSIKT

De tjänar miljarder – vi har inte ström

Foto: KRÄVER ÅTGÄRDER - NU Mikael Engkvist har varit utan ström sedan lördagen den 8 januari. Det kommer antagligen att dröja ytterligare flera dagar innan lamporna lyser i hans hemby Skörda i Småland. ”Kära energimyndighet, gräv ner ledningsgatorna och håll efter ledningsgatorna”, skriver Mikael Engkvist i dag.
DEBATT

När Sydkraft gör miljardvinster och sitter i gruppdiskussioner är det mörkt och kallt på landsbygden. Det skriver Mikael Engkvist, Skörda i Småland, där telefonen har varit död sedan i söndags och mobilen fungerar fläckvis.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

– Därför var det löjeväckande att se miljöminister Mona Sahlin i tv förra veckan. Hon lovade att träffa energibolagen och diskutera hur katastrofberedskapen kan förbättras. Vi ute på landsbygden har vetat svaret i tio år, skriver Engkvist.

Under julen 2001 hade vi i Skörda i Småland ett 80 timmar långt elavbrott.

Detta föranledde mig till att skicka ett brev till Statens energimyndighet för att fästa deras uppmärksamhet på vår dåliga elsäkerhet.

Jag fick ett tillfredsställande svar. Jag blev lovad att energimyndigheten skulle ta upp diskussioner med elbolagen angående deras beredskap och förebyggande åtgärder. Bland annat skulle energimyndigheten ställa högre krav på elbolagen vad gäller att höja takten på nedgrävningen av elledningar.

Därför var det riktigt löjeväckande att se miljöminister Mona Sahlin i tv förra veckan.

Hon lovade att ta en sittning med energibolagen och diskutera hur de kan förbättra sin katastrofberedskap.

De vet ju redan svaret. Vi här ute på landsbygden har vetat svaret i tio år. Det är det enda vi pratat om, att både el- och telefonnätet är undermåligt.

Medan Sydkraft gör miljardvinster och sitter i gruppdiskussioner är det både mörkt och kallt här ute på landsbygden. Den fasta telefonen har varit död sedan i söndags, mobilen fungerar fläckvis.

Nu har vi varit utan ström sedan lördagen den 8 januari och ska vänta ytterligare denna vecka. Tror vi. Att få mer specifik information är omöjligt. Om man lyckas komma fram genom telefonkön får man ett standardsvar som går ut på att reparatörerna gör så gott de kan.

Ni som bor i storstan förstår inte riktigt hur det är. När ni får strömavbrott är elen tillbaka efter någon timme.

Har det då inte hänt någonting sedan julen 2001? Jo, i somras drog ett röjargäng från Sydkraft förbi och röjde ledningsgator.

Det var första gången jag såg någon göra det sedan avregleringen.

Det man slogs av då var att de röjde björksly som var runt två meter högt och kapade en del grenar på några träd!

Detta är allt som hänt sedan dess. Så verkar det dessutom vara på de flesta håll.

Med de extremt smala ledningsgatorna vi har går strömmen så fort det kommer en liten kuling. En gren går av, slår mot ledningarna, automatsäkringen löser ut och så är det svart i stugorna.

Trots att Energimyndigheten har känt till situationen har den misslyckats med att få bolagen till att ta sitt ansvar gentemot oss kunder på landsbygden.

Men vi ska väl finna oss i att marknaden är avreglerad så att aktieägarna får ut sin utdelning, istället för att återinvestera i sitt undermåliga elnät.

En riktigt ljus (?) framtid att gå till mötes med, med tanke på att Sydkraft dessutom skall ha en tysk ägare.

Nämn inte ordet naturkatastrof för det räcker inte.

Har man som vi i närområdet drabbats av ett otal avbrott endast för att det finns otaliga mil med blanktråd, så måste väl bolagen veta om att en kraftigare storm slår ut allt när ledningsgatorna endast är sex meter breda.

Skall vi på landsbygden behöva skaffa aggregat så att vi kan leverera el till oss själva? Jag hade tur, en god vän fick strömmen tillbaka och lånade mig sitt aggregat. Andra vänner hjälpte mig att lyfta ut frysboxen på ett släp och frakta in den till samhället där det finns ström.

Ska man köpa ett aggregat som klarar att ge både värme och vatten får man räkna med 20Ì´0;000 kronor. Dessutom kostar det runt 200 kronor per dygn att köra det, och då kör man bara det nödvändigaste.

Hur har inte bönderna det då med tanke på djurhållningen? Tack vare massiva åtgärder från privatpersoner och LRF:s medlemmar så har otroligt mycket tid lagts ner för att rensa ledningsgator och vägar för att underhållspersonal över huvud taget ska kunna ta sig fram i skogarna.

Så, kära Energimyndighet, slopa luncherna med elbolagens direktörer och tillhörande ryggdunkar och arbeta fram en plan som håller. Både nästa storm och nästnästa. Ni vet vad som ska göras: gräv ner ledningarna och se till att hålla efter ledningsgatorna.

Ska bli spännande att se alla pålagor från elbolagen efter stormens härjningar. Blir det höjda elpriser, höjda nätavgifter för att hålla aktieägarna nöjda? Det ser mörkt ut på den småländska landsbygden.

Mikael Engkvist (Skörda)