ÅSIKT

Farao har fallit – folket kan vinna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Islamolog: Folkets revolution imponerar men vägen till demokrati är lång och svår

Foto: Framtiden för Egypten ligger nu i folkets händer, skriver Rickard Lagervall. Bara om människorna orkar upprätthålla trycket mot den nya regimen.

Så föll till slut Farao. Det framstod som oundvikligt redan för två veckor sedan då de öppna manifestationerna av folkets hat omöjliggjorde en återgång till det gamla, och ett återupprättande av illusionen om att presidenten representerade folkviljan. President Mubaraks avgång var det första kravet och regimen insåg att deras ledare hade blivit en belastning som hotade att dra med alla i fallet.

Vicepresidenten Omar Suleiman förklarade i sitt korta tv-framträdande i går att Mubarak avgått och delegerat makten till Högsta militärrådet. Det är i skrivande stund osäkert vilken roll Suleiman har i denna nygamla regim.

Är de militära ledarna beredda att organisera en övergång till ett verkligt demokratiskt system – som kommer att hota deras privilegierade position inom det egyptiska näringslivet? Eller kommer vi att se en egyptisk vår av fri debatt och en explosion av oberoende press som sedan följs av manipulerade val som tillförsäkra regimens kandidater segern och en konsolidering av ett nytt auktoritärt system om än med ett mänskligare ansikte?

USA, vars militär sannolikt haft täta kontakter med den egyptiska militären inför maktövertagandet, kommer att spela en central roll. Hur hårt kommer den amerikanska regeringen att pressa de nya egyptiska makthavarna att organisera verkligt fria val som leder till en folkvald regering? En sådan kommer antagligen fortsätta att vara en allierad, men utan att foga sig efter amerikanska diktat eftersom den i regelbundna val kommer att ställas till svars inför folket. Kommer USA att pressa de nya makthavarna att införa en verklig demokrati eller kommer man att mer eller mindre resignerat acceptera ett uppgraderat auktoritärt system? Eller kommer man inte att nöja sig med påtryckningar för att säkra fria val, utan intervenera för att försäkra sig om att rätt kandidater vinner?

Det finns en olycklig föreställning att muslimer i Mellanöstern har en särskild benägenhet att välja islamister om de anförtros att själva bestämma sin framtid och därför måste skyddas från denna frestelse. Samtidigt finns det en tendens att blanda ihop disparata och rivaliserande islamistiska grupper, som Muslimska brödraskapet, al-Qaida och den iranska regimen, till en enda storhet med en gemensam agenda.

Det Muslimska brödraskapet har emellertid sedan flera decennier tagit avstånd från våld som politisk metod och förklarat att man ställer sig bakom ett demokratiskt parlamentariskt system. Många ifrågasätter deras demokratiska trovärdighet, dock inte al-Qaida och liknande grupper vilka anser att demokrati är oförenligt med islam för att det sätter människor över Gud – och som därför anklagat Brödraskapet för att ha avfallit från islam. Om Brödraskapet ställer upp

i fria val kommer de som andra partier att röra sig mot mitten och om det finns andra trovärdiga demokratiska alternativ är det mer sannolikt att de får tio eller femton procent av rösterna, än de 25 eller 30 procent som ibland förs fram.

Framtiden ligger nu i det egyptiska folkets händer. Det var de som satte i gång det hela och frågan är om det kan upprätthålla trycket och fortsätta att successivt avkräva den nya regimen eftergifter. Jag har varit djupt imponerad av den revolutionära entusiasm, parad med en rationell återhållsamhet, som demonstranterna visat de senaste veckorna. Faran att de nya ledarna lyckas bevara det auktoritära systemet i ny form är långt i från över men en verklig övergång till demokrati ser nu faktiskt ut som en möjlighet.

Som i varje verklig revolution har olika grupper – vänster, liberaler och islamister – lagt sina åsiktsskillnader åt sidan för att gå samman och med en röst kräva diktatorns avgång, frihet och folkets rätt att självt bestämma sin framtid. Hur detta framtida Egypten ska se ut blir en fråga som kan diskuteras när diktaturen är borta och folk kan kandidera till parlamentet och presidentposten utan att riskera att kastas i fängelse. Vi bevittnar just nu ett revolutionärt händelseförlopp och sådana är alltid oförutsägbara.

Rickard Lagervall