Debatt

Mediernas bild av adhd är fördomsfull

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Medicinering har gett många ökad livskvalitet

Den senaste tiden har medierna rapporterat om hur många fler som diagnosticerats med adhd, hur medicineringen ökat. Debattörer och journalister har utryckt att det råder en diagnoshysteri och att läkare tjänar miljoner på att ställa adhd-diagnoser och skriva ut läkemedel.

Det är viktigt att också lyfta fram fakta i debatter och i reportage. Annars riskerar vi att myter och fördomar slår rot, växer sig starka och spär på stigmatiseringen.

Just nu känner många en stor uppgivenhet och besvikelse efter senaste tidens skrikande löpsedlar, nyheter och debattartiklar. Debattörer, skribenter och redaktörer måste ta ett större ansvar och ta del av den aktuella forskningen. Då kan vi få en mer konstruktiv debatt.

Vetenskap är att ersätta gamla sanningar med nya eller att lägga till nya sanningar till redan existerande och att acceptera att de sanningar som finns nu kan komma att bytas ut mot nya. Den forskning och evidens som finns tillgänglig i dag om adhd talar för att det är i hög grad ärftligt och att det innebär att personer med adhd har något som kan beskrivas som en kemisk obalans i hjärnan. Över fyra procent av alla vuxna har adhd. Medicin kan innebära att obalansen i viss mån korrigeras.

En diagnos innebär oftast en stor lättnad för oroliga föräldrar till barn som behöver stöd eller en vuxen som lagt mycket tid och energi på att fundera över sig själv och sitt liv. Medicinering har gett ökad livskvalitet för många, men bör när och om den sätts in, ses som en del i en multimodal behandling där psykologiska, beteendeterapeutiska, psykosociala och pedagogiska insatser ingår.

Marie Enbäck, adhd-coach

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt