Unga är inte pjoskiga, de vill ha tillgänglighet

Av: Anders Thoresson

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenskt Näringsliv: Öppna sjukvårdsmottagningar i varuhusen

Aftonbladets granskning av ungas sjukvanor ifrågasätter att många yngre söker sig till akutmottagningar för enklare symptom. I sak är det naturligtvis korrekt – värdefulla akutplatser ska inte tas upp av människor som lika gärna kan diagnosticeras och botas på en vårdcentral.

Men genom att förringa ungas vårdssökande som ”pjoskigt” eller en effekt av allt för omhändertagande curlingföräldrar missar Aftonbladet en mycket allvarligare orsak bakom problemen. Det är snarare den otillgängliga primärvården som är boven i dramat. Tack vare att vi uppfostrat en generation självständiga ungdomar så röstar de med fötterna när vårdcentralerna inte fungerar och söker sig till vårdinrättningar som uppfattas som tillgängliga.

Ett sätt att förbättra vårdtillgängligheten beskriver vi på Svenskt Näringslivs sajt ”Reformbanken”. Det kloka exemplet kommer från USA, där dagligvaruhus som Walmart och CVC nu tillhandahåller enklare vårdkliniker.

Patienten behöver inte förbeställa en tid, och förutom en mindre avgift på plats täcker försäkringsbolaget kostnaderna för vården. En opinionsmätning bland dem som har använt dagligvaruvården visade att de allra flesta är nöjda. 92 procent tyckte att det var bekvämt, 89 procent var nöjda med kvaliteten och 80 procent var nöjda med priset.

Även vårdsektorn i övrigt tjänar på dagligvaruklinikerna. Eftersom sjukdomar upptäcks tidigare kan de också behandlas tidigare, och därmed avvärja stora sjukvårdskostnader längre fram. En ökad konkurrens gentemot de etablerade familjeläkarna sätter press på ytterligare förbättringar av kvalitet och tillgänglighet.
 

Att införa motsvarande system i Sverige kräver dock goda förutsättningar för företag att verka inom offentligtfinansierade tjänster. Lika viktigt är att tillräckligt många verksamheter omfattas av Lagen om valfrihet, så att medborgaren själv kan välja utförare av välfärdstjänster. Socialstyrelsen måste upprätthålla gällande regler, men också förbättra regeltillämpningen så att onödigt regelkrångel inte uppstår.

Reaktionerna på att unga inte accepterar vårdens bristande tillgängligheten tyder på att vi andra utsatts för väntetider så länge att vi tar den dåliga organisationen för given. Men de amerikanska dagligvaruklinikerna visar att det inte behöver vara så. Det är snarare tid att våga göra reformer, så att vi får en välfärd värd namnet.

Li Jansson

Nationalekonom

Stefan Fölster

Chefekonom

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN